Mały Uniwersytet Muzyczny

Mały Uniwersytet Muzyczny

Zajęcia umuzykalniające z elementami nauki gry na instrumentach Mały Uniwersytet Muzyczny

Cykl spotkań z muzyką obejmuje:
– naukę piosenek, tańców
– przygotowanie do konkursów, przeglądów, festiwali (soliści i zespoły)
– terapię pedagogiczną z elementami muzykoterapii
– logorytmikę
– naukę gry na instrumentach (pianino, gitara, wiolonczela)

Zajęcia odbywać się będą od października 2017r. w formie indywidualnej, ewentualne grupy maksymalnie 2-3 osobowe. Koszt zajęć zostanie ustalony indywidualnie. Spotkania poprowadzi p. Agata Papież. Więcej informacji dla chętnych: papiez.agata@gmail.com