Aktualności

21 marca- Pierwszy Dzień Wiosny

„Tam daleko gdzie wysoka sosna
Maszeruje drogą mała wiosna
Ma spódniczkę mini sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki” (…)

W poniedziałek 21 marca wszystkie dzieci z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Już od samego rana przedszkolaki, najczęściej ubrane na zielono, uczestniczyły w grach i konkursach nawiązujących do rozpoczynającej się właśnie pory roku. W każdej grupie radosne zabawy prowadziły wychowawczynie przebrane, rzecz jasna, za Panią Wiosnę. W salach pojawiły się „Wiosenny kąciki”, w których znalazły się kwiatki, ozdoby oraz zasiane/zasadzone przez dzieci roślinki. Natomiast na tablicach w szatni można było podziwiać wyjątkowe prace plastyczne, dotyczące pierwszych oznak wiosny.
Jednak najwięcej radości „Lolkowym przedszkolakom” sprawiło poszukiwanie wiosny w plenerze. Dzieci radośnie maszerowały w barwnym pochodzie, śpiewając wiosenne piosenki i uważnie obserwując otoczenie. Spacer był także doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda.
Dzieci powróciły do przedszkola z nadzieją, że upragniona wiosna na dobre pozostanie z nami i szybko zazieleni łąki, drzewa i trawy.