AHOJ KAPITANIE! KIERUNEK PRZEDSZKOLE!

Dnia 1 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzień bardzo ważny, ponieważ ma nam przypominać, że dziecko jest wspaniałym darem dla każdej rodziny i społeczeństwa.

Święty Jan Paweł II w wystąpieniu na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych w dniu 2 października 1979 r. powiedział:

„Pragnę… wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej Ojczyzny. Żaden kraj na świecie, żaden system polityczny nie może myśleć o swojej przyszłości inaczej, jak tylko przez wizję tych nowych pokoleń, które przyjmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, zadań i dążeń zarówno własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej. Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.

Z powyższych słów wypływa, iż rodzice, opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele, duszpasterze, katecheci, lekarze (…) i wszyscy ludzi dobrej woli – powinni otworzyć się na dziecko, gdyż jest ono źródłem radości!

My, dorośli, wiele możemy się od dzieci nauczyć. To ufność, umiejętność cieszenia się z drobnych spraw, nieograniczona wyobraźnia, a przede wszystkim niepowtarzalna dziecięca radość. Warto pielęgnować w sobie te cechy i pamiętać, że w każdym z nas jest trochę z dziecka.

W słoneczne, środowe przedpołudnie dzieci z grupy „Iskierki” przygotowały wyjątkową audycję, właśnie z okazji Dnia Dziecka. Sześciolatki szukały odpowiedzi na ważne pytania: „Kiedy świętuje się Dzień Dziecka w innych krajach?”, „Jak obchodzi się Dzień Dziecka na świecie?”, „Dlaczego Dzień Dziecka jest potrzebny? „Iskierki” opowiedziały również o swoich marzeniach i radościach związanych z Dniem Dziecka. Na koniec audycji nie zabrakło życzeń i serdecznych pozdrowień dla bliskich.

Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka”