DOKUMENTY

 • Po co katolickie przedszkole

  Parafia pw. św. Jana Pawła II to wotum wdzięczności za wizytę polskiego Papieża w Ełku, a powstające Przedszkole Katolickie „U Lolka” będzie takim żywym pomnikiem z radosną atmosferą i obecnością dzieci, o których Ojciec Święty mówił: „Drodzy chłopcy i dziewczęta, wy jesteście nadzieją ludzkości. Niech miłość Chrystusa rozszerzy się dzięki wam na wasze otoczenie, na wasze rodziny i na cały świat".

  pobierz plik »
 • Statut

  Statut jest aktem prawnym przedszkola, stanowiącym organizacyjną i merytoryczną podstawę jego działalności. Statut zawiera: 1. Postanowienia ogólne. 2. Cele i zadania przedszkola. 3. Organy przedszkola i ich kompetencje. 4. Zasady organizacji i funkcjonowania przedszkola. 5. Prawa i obowiązki pracowników. 6. Rodzice i wychowankowie. 7. Zasady przyjmowania i skreślania z listy wychowanków. 8. Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola. 9. Postanowienia końcowe.

  pobierz plik »
 • REGULAMIN

  1. Rok przedszkolny rozpoczyna się 1września a kończy się 31 sierpnia. 2. Przedszkole funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu i jest czynne w godz. 6.00 – 17.00 3. Przedszkole pobiera od Rodziców opłatę w wysokości stawki żywieniowej oraz w wysokości stałej opłaty miesięcznej. Za nieobecność dziecka w przedszkolu trwającą dłużej niż 3 dni odlicza się w następnym miesiącu tylko stawkę żywieniową za faktycznie nieobecne dni w przedszkolu. Opłatę stałą zaś płaci się zawsze w całości bez względu na nieobecność dziecka w przedszkolu.Odliczenia dokonywane będą w miesiącu następnym i tylko w przypadku, jeżeli nieobecność dziecka w przedszkolu trzy dni i więcej - W jednym ciągu - będzie zgłoszona telefonicznie przez rodziców w pierwszym dniu jego nieobecności wraz z podaniem planowanych dni nieobecności.

  pobierz plik »
 • karta zgłoszeniowa

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA „U LOLKA” im. św. Jana Pawła II w Ełku na rok szkolny 2021/2022

  pobierz plik »
 • DEKLARACJA SOBORU

  WATYKAŃSKIEGO II O WYCHOWANIU CHRZEŚCIJAŃSKIM, Gravissimum educationis. Olbrzymie znaczenie wychowania w życiu człowieka i ciągle zwiększający się wpływ wychowania na współczesny postęp społeczny stanowi przedmiot bacznego rozważania świętego Soboru Powszechnego.

  pobierz plik »