KADRA

Kadra Niepublicznego Przedszkola Katolickiego "U Lolka" im. św. Jana Pawła II

 • Ks. dr hm. Tadeusz Białous

  Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Katolickiego "U Lolka"

  Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Katolickiego

  dr historii powszechnej - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Historii i Nauk Społecznych; mgr teologii - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie harcmistrz, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy; Proboszcz Parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku; uprawnienia Kierownika i Wychowawcy zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • mgr Dorota Lagiera

  Zastępca dyrektora / odpowiedzialna za nadzór pedagogiczny / nauczycielka

  Zastępca dyrektora / odpowiedzialna za nadzór pedagogiczny / nauczycielka

  Studia licencjackie w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej na Wydziale Nauk Społecznych we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Magister pedagogiki rewalidacyjnej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Studia Podyplomowe: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie. Przedszkolne we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Od 7 lat pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego.

 • mgr Jolanta Waszkiewicz

  Zastępca dyrektora / do spraw administracyjnych

  Zastępca dyrektora / do spraw administracyjnych

  Ukończony licencjat: zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania organizacjami. Magister zarządzania i marketingu w zakresie zarządzanie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Pracowała w Walii jako asystent w sekretariacie Uniwersytetu Walijskiego.

 • Marzenna Leszczyńska

  Kierownik gospodarczy

  Kierownik gospodarczy

  Technikum rolnicze w Wojewodzinie oraz Policealne Studium Zawodowe w Łomży o profilu technik ekonomista.

 • Marzenna Gadomer

  Szefowa kuchni/kucharka

  Szefowa kuchni/kucharka

  Posiada referencje szefa kuchni przyznane przez Dyrektora Hotelu „CRISTAL” w Białymstoku
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kucharz (Zespół Szkół Nr im. Jędrzeja Śniadeckiego Ełk)

 • mgr Edyta Wielgat

  Nauczycielka

  Nauczycielka

  Studia licencjackie na kierunku Pedagogika, specjalność: nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.
  Studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność: opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Pedagogiki i Psychologii - Uniwersytet w Białymstoku.
  Nauczyciel mianowany.

 • mgr Ewa Podgórska

  Nauczycielka

  Nauczycielka

  Studia licencjackie w zakresie pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Magister pedagogiki przedszkolnej, Uniwersytet w Białymstoku. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Nauczyciel kontraktowy.

 • Magda Jusiel

  Księgowa

  Księgowa

  Księgowa, wykształcenie wyższe ekonomiczne.

 • Dorota Supińska

  Nauczycielka

  Nauczycielka

  Studia magisterskie na Wydziale Teologii na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim. Studia Podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Przez 4 lata pracowała jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Nauczyciel kontraktowy.

 • mgr Martyna Wojewnik

  Asystent nauczyciela

  Asystent nauczyciela

  Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończone jednolite studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

 • Małgorzata Modzelewska

  Nauczyciel kontraktowy

  Nauczyciel kontraktowy

  Inżynier Ochrony Środowiska we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Studia podyplomowe Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

 • mgr Oliwia Domańska

  Nauczycielka

  Nauczycielka

  Studia licencjackie kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Magister terapii pedagogicznej z elementami logopedii- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J.Korczaka w Warszawie. Studia podyplomowe: Polityka i Zarządzanie Oświatą- Uniwersytet Warszawski. Nauczyciel mianowany.

 • Agnieszka Mierzejewska

  Asystent nauczyciela

  Asystent nauczyciela

  Wykształcenie średnie. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku. Studium policealne o profilu rachunkowość.

 • Katarzyna Jelonek

  Nauczycielka

  Studia licencjackie na kierunku Pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia magisterskie z zakresu pedagogiki przedszkolnej na UMCS w Lublinie. Nauczyciel kontraktowy.

 • mgr Anna Kulik

  Nauczycielka

  Nauczycielka

  Studia licencjackie w zakresie pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie. Nauczyciel kontraktowy.

 • Joanna Sadurska

  Nauczycielka

  Nauczycielka

  Studium Nauczycielskie w Mrągowie, kierunek nauczanie początkowe. Studia I stopnia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, kierunek zarządzanie.
  Gra na gitarze. Nauczyciel mianowany.

 • mgr Anna Dzierżyc

  Nauczyciel kontraktowy

  Nauczyciel kontraktowy

  Licencjat na kierunku Nauka o rodzinie na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Magister – specjalność nauczycielska w zakresie WOS na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Studia Podyplomowe: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii w Wyższej Szkole Gospodarki w Ełku. Kurs kwalifikacyjny z Bajkoterapii.

 • Katarzyna Fabisiak

  nauczyciel

  Wykształcenie pedagogiczne: Wszechnica Mazurska w Olecku, studia I stopnia, kierunek-nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym. Nauczyciel kontraktowy.

 • Jolanta Bernatowicz

  Woźna oddziałowa

  Woźna oddziałowa

  Wykształcenie średnie.
  Liceum Ogólnokształcące ZDZ Ełk.

 • Wioletta Kowalska

  asystent nauczyciela

  asystent nauczyciela

  Wykształcenie średnie.
  Liceum Ogólnokształcące Ełk.

 • Magda Wiktorowicz

  asystent nauczyciela

  asystent nauczyciela

  Studia licencjackie kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.

 • Paulina Patrzykowska

  Woźna oddziałowa

  Woźna oddziałowa

  Wykształcenie średnie. Zespół szkół nr 3 im. J. I H. Małeckich w Ełku

 • Janina Biegalska

  Woźna oddziałowa

 • Anna Filipkowska

  nauczycielka języka angielskiego

  Studia licencjackie: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia magisterskie: wczesne nauczanie języka angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel kontraktowy, w trakcie awansu na nauczyciela mianowanego.

Współpracują z przedszkolem

 • s.M. Tabita Staroszczak

  Religia

  Religia

  siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Ełku. Posługuje w Domu Samotnej Matki działającego przy Caritas w Ełku.

  Prowadzi w naszym przedszkolu katechezę, której celem jest wychowanie w wierze dzieci, nauczanie miłości chrześcijańskiej oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych.

 • Łukasz Skierczyński

  Trener piłki nożnej

  Trener piłki nożnej

  Absolwent warszawskiej AWF, trener II klasy piłki nożnej, instruktor gimnastyki sportowej. Trener piłki nożnej z 10 letni stażem. Pierwsze trenerskie kroki stawiał w 2006 roku w warszawskiej Agrykoli. W latach 2008-2010 pracował z dziećmi, w wieku 4-12 lat, w Akademii Piłkarskiej Janusza Domaradzkiego w Warszawie. W 2011 roku założył w Ełku Akademię Młodego Sportowca, w której bawi ucząc i uczy bawiąc. W 2015 roku ukończył kurs na Football Coach Assistant Coerver Coaching – nowoczesnej szkoły piłki nożnej. Jako trener, wspiera i rozwija każdego Sportowca – bo dla niego uśmiech i zdrowie dziecka są najważniejsze!

 • Małgorzata Skierczyńska

  Trenerka JUDO

  Trenerka JUDO

  Absolwentka warszawskiej AWF, trenerka judo II klasy, instruktorka lekkiej atletyki. Podyplomowo ukończyła dziennikarstwo sportowe. Na tatami od 20 lat, posiada czarny pas (I Dan). Po 12 latach treningu wyczynowego judo (BKS Hetman Białystok, AZS AWF Warszawa), zdobyciu tytułu Mistrzyni Polski (kadetek – 2000 r., juniorek – 2005 r., młodzieży - 2006 r., drużynowo seniorek – 2006 r.), rozpoczęła pracę trenerską.

  Początkowo z dziećmi w wieku 4-6 lat (klub AZS AWF Warszawa) oraz w wieku 4-14 lat (w klubie UKJ Orzeł Warszawa). W latach 2008-2012 pracowała w świetlicy socjoterapeutycznej na warszawskiej Pradze. Uczyła, wychowywała, współpracowała z dziećmi w wieku szkolnym. Od 2012 roku jest trenerką judo w Akademii Młodego Sportowca w Ełku.

 • hm. Marian Stanisław Podlecki

  zajęcia cykliczne na temat: przyrody, podróży i ekologii, nieprzemijających wartości w życiu

  zajęcia cykliczne na temat: przyrody, podróży i ekologii, nieprzemijających wartości w życiu

  z wykształcenia leśnik i miłośnik przyrody, działacz w harcerstwie, członek Ochotniczej Straży Pożarnej,
  współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, społecznik, inicjator otoczenia opieką miejsc walk i spoczynku powstańców i żołnierzy walczących o wolność Polski, podróżnik, autor książek dla dorosłych i dla dzieci: „Wypędzonego do Raju” I i II części, „Z piórkiem w kapeluszu”, „O kocie Feniksie, krasnalach i trzech czarodziejskich kamieniach opowieści kilka prawdziwych, choć niewiarygodnych”,

 • Katarzyna Żywno

  logopeda i glottodydaktyk

  logopeda i glottodydaktyk

  mgr edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym – Uniwersytet w Białymstoku; od 10 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, glottodydaktyk; Nauczycielka z zamiłowania. O sobie mówi: „W pracy poszukuję twórczych, efektywnych rozwiązań. Stale doskonalę swój warsztat pracy poprzez udział w licznych kursach, warsztatach, szkoleniach.

 • Dominika Nowakowska

  Dyplomowany Instruktor Tańca Polskiej Akademii Sportu

  Dyplomowany Instruktor Tańca Polskiej Akademii Sportu

  Pedagog szkolny, animator Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. Właścicielka i trenerka w New Style Dance Studio.

 • Ewa Janecka

  Warsztaty ceramiczne czyli nauka lepienia z glin.

 • Emilia Panasewicz

  Eksperymenty - NAUKOWY KWADRACIK

 • Elżbieta Pawłowska

  terapeuta, diagnosta, nauczyciel

  terapeuta, diagnosta, nauczyciel

  Terapeuta z zamiłowania. Motto zawodowe „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”.

s.M. Tabita Staroszczak - Religia

Łukasz Skierczyński - Trener piłki nożnej

Małgorzata Skierczyńska - Trenerka JUDO

hm. Marian Stanisław Podlecki - zajęcia cykliczne na temat: przyrody, podróży i ekologii, nieprzemijających wartości w życiu

 • z wykształcenia leśnik i miłośnik przyrody,
 • działacz w harcerstwie,
 • członek Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
 • społecznik, inicjator otoczenia opieką miejsc walk i spoczynku powstańców i żołnierzy walczących o wolność Polski,
 • podróżnik,
 • autor książek dla dorosłych i dla dzieci:
  • „Wypędzonego do Raju” I i II części,
  • „Z piórkiem w kapeluszu”,
  • „O kocie Feniksie, krasnalach i trzech czarodziejskich kamieniach opowieści kilka prawdziwych, choć niewiarygodnych”,
 • 973 Kawaler Orderu Uśmiechu – międzynarodowego odznaczenia nadawanego za działania przynoszące dzieciom radość. Spośród kandydatur nadesłanych przez dzieci z całego świata Kapituła wybiera laureatów. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom najwięcej radości.
 • współzałożyciel bazy harcerskiej ” Orle gniazdo” koło Rajgrodu,
 • nadzwyczajny Szafarz Najświętszego Sakramentu.

Katarzyna Żywno - logopeda i glottodydaktyk

 • mgr edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym – Uniwersytet w Białymstoku;
 • od 10 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, glottodydaktyk;
 • Nauczycielka z zamiłowania. O sobie mówi:

  „W pracy poszukuję twórczych, efektywnych rozwiązań. Stale doskonalę swój warsztat pracy poprzez udział w licznych kursach, warsztatach, szkoleniach. Doświadczenie pracy z dziećmi, obserwacja nabywania przez nich kompetencji językowych oraz zainteresowanie rozwojem mowy dzieci, skłoniło mnie do podjęcia studiów z zakresu logopedii i glottodydaktyki. Od czterech lat prowadzę terapię logopedyczną i zajęcia glottodydaktyczne z dziećmi, które dają mi ogromną satysfakcję. Cieszą mnie słyszalne efekty mojej pracy, kiedy dzieci wybrzmiewają właściwie ćwiczone głoski i sukcesywnie realizują plan terapii, a świadomość, że są optymalnie przygotowane do podjęcia nauki w szkole w zakresie gotowości do czytania i pisania, poprzez udział w zajęciach glottodydaktycznych, daje poczucie dobrze wykonanej pracy”.

Dominika Nowakowska - Dyplomowany Instruktor Tańca Polskiej Akademii Sportu

dyplomowany Instruktor Tańca Polskiej Akademii Sportu, Pedagog szkolny, animator Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. Właścicielka i trenerka w  New Style Dance Studio. Od ponad 10 lat związana z tańcem, a przede wszystkim z hip hop-em i tańcem nowoczesnym. Uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą. Swoje pierwsze zajęcia z dziećmi poprowadziła 7 lat temu. Dzięki takiemu workowi doświadczeń lepiej rozumie dzieci i ich potrzeby. Stale pogłębia swoją wiedzę na szkoleniach z najlepszymi tancerzami z Polski i ze świata. Poprzez tworzenie tanecznych historii taniec staje się bardziej zrozumiały i dostępny dla dzieci. Oprócz techniki tańca dzieci uczą się poznawać samych siebie przy czym świetnie się bawią. ,, Taniec, Cierpliwość, Pasja…”

Ewa Janecka -

 Pochodzę z zachodniej Polski, na Mazurach mieszkam od 1998
roku. Od ponad dwudziestu lat prowadzę pracownię artystyczną, zajmuję
się garncarstwem, rzeźbą, malarstwem, rysunkiem, oraz innym rękodziełem,
np: tkactwo, wiklina i wiele innych.  Oprócz tego organizuję różnego
rodzaju warsztaty, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, choć nie
tylko. W moich zajęciach przykładam dużą wagę do tego, aby były one, nie
tylko wspaniałą zabawą, ale i edukacją na wesoło. Dodatkowo prowadzę
gospodarstwo agroturystyczne „Przystanek Lipińskie” w Lipińskich Małych
pod Ełkiem.
Po więcej informacji zapraszam na stronę:
http://przystaneklipinskie.pl/
oraz na:
https://www.facebook.com/Warsztaty-artystyczne-Wyspa-sztuki-102210475211186/?ref=pages_you_manage

Emilia Panasewicz -

Emilka – lat… (Bez szczegółów … 😀 )
Trochę szalona, trochę nieprzewidywalna (:
Kocham to co robię♥️
Kocham jak wybucha wulkan!
Kocham jak jest dużo ekscytacji i emocji 🙂
Uwielbiam dawać!!
Uśmiecham się, gdy widzę jak się śmieją dzieci 🙂
Lubię jak się dużo dzieje!
Nie lubię nudy.

To cała ja! I cały jednoosobowy (na ten moment) KWADRAT I NAUKOWY KWADRACIK

Elżbieta Pawłowska - terapeuta, diagnosta, nauczyciel

Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie- Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, studia podyplomowe: Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej. Praktyki w Pro-Medica Ełk Sp.z oo- Ośrodek Dziennej Rehabilitacji, praca w prywatnym gabinecie SI. Ukończony kurs: „ Diagnoza i Terapia Ręki- kurs I i II stopnia
„ Trening umiejętności społecznych”. Praca w placówkach oświatowych od 2010r, doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, praca z dzieckiem z zespołem FAS.