Katolickie Przedszkole „U Lolka” wyróżnione!!!

Katolickie Przedszkole „U Lolka” wyróżnione!!!

W dniu 30 maja 2019 r. po raz kolejny uhonorowano statuetkami „Ełckiego Bociana” osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla naszego regionu. Prestiżowa Nagroda ,,Ełcki Bocian”, ustanowiona przez Radę Powiatu Ełckiego, przyznawana jest w ośmiu kategoriach: edukacja i wychowanie, kultura fizyczna, turystyka i ekologia, kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój i wspieranie przedsiębiorczości, rozwój samorządności lokalnej, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej, filantropia i sponsoring oraz nagrody specjalne. Uroczysta gala odbyła się w Zespole Szkół nr 6 przy ulicy Kajki w Ełku.
Nasze Katolickie Przedszkole „U Lolka” otrzymało zaszczytne wyróżnienie  w kategorii edukacja i wychowanie. Szanowna Kapituła dostrzegała i nagrodziła dotychczasowe działania naszej placówki. Zwrócono uwagę m.in. na bogatą ofertę edukacyjną przedszkola, zaangażowanie w pracę dydaktyczną i na rzecz środowiska lokalnego – organizowanie konkursów, akcji charytatywnych i społecznych. Cieszymy się, że nasza aktywność i udział w różnych inicjatywach mających na celu dobro i wszechstronny rozwój dzieci została doceniona. Wiemy również, że to wyróżnienie zobowiązuje Nas do jeszcze lepszej pracy, do doskonalenia, do poszukiwań, do dawania przykładu w lokalnym środowisku.

https://powiat.elk.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/154943/nagrody_elcki_bocian_2019_wreczone