Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest to polskie odznaczenie nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława P oniatowskiego.

14 października 2019r tym wielki zaszczyt przypadł dyrektorowi naszej placówki ks. dr hm. Tadeuszowi Białousowi, który otrzymał Medal Edukacji Narodowej z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – Krzysztofa Marka Nowackiego.
To ogromne wyróżnienie dla naszego przedszkola. Serdecznie gratulujemy!

Ewa Podgórska