Przedszkolaki sprzątają świat.

Przedszkolaki sprzątają świat.

Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja miała również na celu pokazać dzieciom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

W środę, 27 września 2017 roku, wszystkie grupy z przedszkola „U LOLKA” wzięły udział w corocznej akcji „Sprzątanie Świata” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Dzieci wraz z paniami wyposażone w worki na śmieci i rękawiczki ochronne wyruszyły na wyznaczone wcześniej tereny, które miały sprzątać. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich grup były zadowalające.

Czynny udział w akcji dał przedszkolakom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

Po zakończonej akcji dzieci aktywnie spędziły czas biorąc udział w grach na świeżym powietrzu. Zwieńczeniem były pyszne kiełbaski, które upiekliśmy nad ogniskiem.

Zdjęcia do obejrzenia w naszej galerii.

K. Dzierżyk