ROZKŁAD DNIA

Dzieci młodsze – „Motylki” i „Słoneczka”

6:00 – 8:20

 • schodzenie się dzieci do przedszkola,
 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • ćwiczenia poranne,
 • prace porządkowe w sali.

8:20 – 8:30

 • przygotowanie do śniadania
 • wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe.

8:30 – 9:00 – śniadanie

9:00 – 10:45 – modlitwa na początek dnia i zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki w oparciu o podstawę programową, realizujące wybrany program wychowania przedszkolnego wspierające rozwój duchowy, umysłowy, emocjonalno- społeczny, twórczy oraz fizyczny, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe. Dodatkowe zajęcia edukacyjne.

10:45 – 11:00 – przygotowanie do I etapu obiadu (zupa) – czynności  samoobsługowe i higieniczne.
11:00 – 11:30 – I etap obiadu – zupa
11:30 – 12:15 – zabawy według zainteresowań i potrzeb dzieci – zabawy na świeżym powietrzu.
12:15 – 12:30 – przygotowanie do II etapu obiadu (II danie) – czynności samoobsługowe i higieniczne.
12:30 – 13:00 – obiad – II danie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.
13:00 – 14:45 – odpoczynek poobiedni (leżakowanie), słuchanie bajek, muzyki, czynności samoobsługowe (rozbieranie, ubieranie, toaleta), zabawy ruchowe.

14:45 – 15:00 – podwieczorek – wdrażanie do samodzielności, wspólna modlitwa na zakończenie dnia.
15:00 – 17:00 – w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, prace porządkowe, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domów.

Dzieci starsze – „Pszczółki”, „Aniołki” i „Iskierki”

6:00 – 8:20

 • schodzenie się dzieci do przedszkola,
 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • ćwiczenia poranne,
 • prace porządkowe w sali.

8:20 – 8:30

 • przygotowanie do śniadania
 • wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe.

8:30 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 10:50 – modlitwa na początek dnia i zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki w oparciu o podstawę programową, realizujące wybrany program wychowania przedszkolnego wspierające rozwój duchowy, umysłowy, emocjonalno- społeczny, twórczy oraz fizyczny, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe. Dodatkowe zajęcia edukacyjne.
10:50 – 11:00 – przygotowanie do I etapu obiadu (zupa) – czynności  samoobsługowe i higieniczne.
11:00 – 11:20 – I etap obiadu – zupa
11:20 – 12:20 – zabawy według zainteresowań i potrzeb dzieci – zabawy na świeżym powietrzu.
12:20 – 12:30 – przygotowanie do II etapu obiadu (II danie) – czynności samoobsługowe i higieniczne.
12:30 – 13:00 – obiad – II danie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.
13:00 – 14:45 –  odpoczynek poobiedni przy muzyce, bajkach, baśniach i opowiadaniach;
udział w zajęciach i zabawach wspomagających dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności;

14:45 – 15:00 – podwieczorek –czynności higieniczne i porządkowe, wspólna modlitwa na zakończenie dnia.
15:00 – 17:00 – w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub w plenerze, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, zajęcia indywidualne z nauczycielem; tworzenie ładu i porządku w otoczeniu, kontakty indywidualne z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domów.

ROZKŁAD DNIA