Aktualności

Święto Konstytucji 3 maja

„Powiewa flaga gdy wiatr się zerwie,
a na tej fladze biel jest i czerwień.

Czerwień – to miłość, biel – serce czyste,
piękne są nasze barwy ojczyste”.

W naszym przedszkolu z wielkim przejęciem podchodzimy do obchodów świąt narodowych z okazji Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3 maja. Są to niezwykle ważne dni w naszym kalendarzu uroczystości, nie tylko ze względu na ich rangę narodową, ale również biorąc pod uwagę misję naszego przedszkola jaką jest wychowanie patriotyczne.
Święta te były okazją do rozmowy z dziećmi o patriotyzmie, symbolach narodowych i o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu. Celem zajęć było wyrobienie wśród dzieci postaw szacunku do tradycji, dziedzictwa kulturowego i historycznego, które dają poczucie przynależności narodowej. Każda z grup wykonała prace plastyczne o symbolach narodowych, którymi ozdobiliśmy przedszkole. Uczyliśmy się również piosenek i wierszy w tej tematyce. Omawiane tematy stały się dla naszych wychowanków piękną lekcją patriotyzmu, a także pogłębiły miłość do naszej ojczyzny.
Jako podsumowanie tych pięknych wydarzeń każda z grup uroczyście odśpiewała Hymn Państwowy pamiętając o prawidłowej postawie.