Szkoła Wierna Dziedzictwu

Szkoła Wierna Dziedzictwu

Miło nam poinformować, że Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. św. Jana Pawła II w Ełku otrzymało Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, który przyznawany jest przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na okres 3 lat.

Przystępując do projektu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przedszkole podjęło szereg działań, które promują postawy patriotyczne, służą kształtowaniu tożsamości narodowej, upowszechniają wiedzę na temat polskiej historii, a także sprzyjają rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych o charakterze lokalnym
i państwowym.

Kapituła Konkursu, powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, przyznając nam Certyfikat, uznała, że w naszej placówce:

 • kształtujemy wśród wychowanków tożsamość narodową, więzi z krajem ojczystym
  i współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji,
 • promujemy postawy patriotyczne,
 • doskonalimy procesy dydaktyczne i wychowawcze,
 • tworzymy klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu sukcesów i wspierający poczucie własnej wartości,
 • współdziałamy z rodzicami i społecznością  lokalną,
 • upowszechniamy wiedzę na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju,
 • rozwijamy uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym,
 • inicjujemy i prowadzimy działania o różnym zasięgu terytorialnym w ramach ubiegania się o Certyfikat (np. uroczystości, konkursy, turnieje, rajdy, spotkania
  z ciekawymi ludźmi, zajęcia terenowe – odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, wycieczki do muzeum, miejsc o znaczeniu historycznym i kulturalnym, itp.),
 • informujemy społeczność o realizowanych zadaniach (informacje w prasie, na stronach internetowych, itp.),
 • systematycznie dokumentujemy i upowszechniamy nasze działania.

Uroczystość wręczenia Certyfikatów odbyła się 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. św. Jana Pawła II w Ełku znalazło się wśród 76 szkół i placówek z  województwa warmińsko-mazurskiego (wniosków o Certyfikat wpłynęło 180), które otrzymały to prestiżowe wyróżnienie.

 

Jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy, że nasze działania kształtujące postawy patriotyczne, uczące dzieci szacunku do Ojczyzny oraz historycznych wydarzeń zostały nagrodzone.

Zobacz galerię zdjęć.