Uroczystość poświęcenia pomnika Bramy Pokoju – sprawozdanie.

Uroczystość poświęcenia pomnika Bramy Pokoju – sprawozdanie.

W sobotę 15 września 2018 roku w parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku przy Niepublicznym Katolickim Przedszkolu „U Lolka” uroczyście odsłonięto i poświęcono pomnik „Brama Niepodległości – Brama Pokoju”, wzniesiony dla upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej, którą celebrował ks. biskup Jerzy Mazur.

Gospodarzem uroczystości był ks. dr Tadeusz Białous, pomysłodawca budowy pomnika „Brama Niepodległości – Brama Pokoju”, który gorąco przywitał wszystkich zgromadzonych. Oprawę Mszy świętej upiększył chór Kontrapunkt, sygnaliści z Lasów Państwowych oraz z orkiestry miejskiej.

W wydarzeniu uczestniczył szereg znamienitych gości, m.in.: Żołnierze Wojska Polskiego, duchowieństwo na czele z ks. dr Antonim Skowrońskim, prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski, Komendanci Służb Mundurowych naszego miasta, Warmińsko-Mazurski wicekurator oświaty Wojciech Cybulski, przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej – posłowie na sejm: Jerzy Małecki i Wojciech Kosakowski, Komitet Budowy pomnika „Brama Niepodległości”, leśnicy, Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9 Pułku Strzelców Konnych z Grajewa, radni miasta i powiatu, harcerze, delegacje ze szkół i mieszkańcy miasta.

Po Mszy świętej wszyscy zgromadzeni udali się pod „Bramę Niepodległości – Bramę Pokoju”, gdzie odczytano akt Kapsuły Czasu. Dokument ten to wiadomość dla przyszłych pokoleń o powstaniu monumentu w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości Polski, a treść jego brzmiała następująco:
BÓG – HONOR – OJCZYZNA
AKT POŚWIĘCENIA BRAMY NIEPODLEGŁOŚCI – POMNIKA
w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości powstałego przy parafii pw. Św. Jana Pawła II , na Osiedlu Jeziorna w miejscu, gdzie wylądował papież św. Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Ełku (08.06.1999r.).
W hołdzie wszystkim, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolność Ojczyzny.
Działo się to dnia 15 września:
1052 lata od Chrztu Polski,
493 lata od Hołdu Pruskiego,
362 lata od złożenia ślubów lwowskich przez króla Jana Kazimierza,
w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W osiemnastym roku Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa,
w szóstym roku pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka,
gdy Metropolitą Archidiecezji Warmińskiej był arcybiskup Józef Górzyński,
w dwudziestym szóstym roku istnienia Diecezji Ełckiej,
gdy jej ordynariuszem był Jego Ekscelencja ks. bp Jerzy Mazur.
Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Andrzej Duda,
prezydentem miasta Ełku był Tomasz Andrukiewicz,
a starostą ełckim Marek Chojnowski.
W szóstym roku samodzielnego istnienia parafii pw. Św. Jana Pawła II,
gdy proboszczem był ks. dr Tadeusz Białous
a posługę duszpasterską wspierał ks. dr Paweł Makarewicz.

Kierowani poczuciem patriotycznego obowiązku i miłością do Ojczyzny z inicjatywy księdza proboszcza, parafii oraz społeczności naszego miasta Ełk wystawiamy ten monument sławiący heroizm i poświęcenie przodków naszych. Dziękujemy za ofiarę ich życia, ku pamięci potomnych i większej chwale Polski.

Zawierzając Bogu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Ojczyzny stawiamy Bramę Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu i miłości do wartości najwyższych.

Projekt architektoniczny wykonał Paweł Kruszewski. Projekt konstrukcyjny wykonali Szymon i Justyna Nawroccy oraz Gutowski Augustyn. Kierownikiem budowy był Waldemar Nawrocki. Stosowną dokumentację do pozwoleń wykonał: Wiesław Buczko. Prace budowlane wykonała firma Janusza Bondziula Bud-Max. Społeczny Komitet Budowy sprawował nadzór nad przebiegiem budowy i pozyskaniem środków.

W 100 lecie Niepodległości w imię hasła: „Chociaż dzieli nas granica, łączy nas historia” przekazujemy 100 prezentów patriotycznych 100 rodzinom Kresowym na Grodzieńszczyźnie. W cokole Pomnika została wsypana ziemia z Katynia koło Smoleńska i Naumowicz koło Grodna.

Społeczny Komitet Budowy pomnika składa ten dokument wieńczący dzieło budowy monumentu ku chwale naszej umiłowanej Ojczyzny.

Dokument zostaje włożony w Kapsułę Czasu by tym, którzy przyjdą po nas, dać świadectwo umiłowania wartości w których zawierają się słowa: BÓG HONOR OJCZYZNA. Bogu niech będą dzięki darowi serc patriotycznych Polaków, zwłaszcza członków Komitetu Budowy Pomnika, darczyńcom z Ełku i całego kraju”.

Następnie uroczystym przecięciem wstęgi, „Bramę Pokoju” otworzyli: ks. biskup Jerzy Mazur, prezydent miasta Ełku – Tomasz Andrukiewicz, Starosta Powiatu Ełckiego – Marek Chojnowski, dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej – płk. Norbert Iwanowski, ppłk. dyplomowany Jarosław Wyszecki – Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lasów Państwowych – Andrzej Wyłucki, Janusz Bondziul – właściciel firmy Bud-Max, inspektor Paweł Szyprek – Komendant Powiatowej Policji w Ełku, brygadier Marek Markowski – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Ełku, Naczelny Lekarz Uzdrowisk – ppłk. Zbigniew Plak, Krzysztof Skiba – Komendant Straży Miejskiej w Ełku, Aneta Wolna – Prezes Diecezjalnej Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej, przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie na sejm: Jerzy Małecki i Wojciech Kosakowski oraz inicjator wydarzenia ks. dr Tadeusz Białous.

Po odsłonięciu pomnika ks. biskup Jerzy Mazur dokonał jego poświęcenia, a kierownik budowy Waldemar Nawrocki wmurował Kapsułę Czasu w stopę monumentu, w której umieszczono również ziemię z Katynia oraz ziemię z Naumowicz koło Grodna.

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia okolicznościowe, w których przede wszystkim dziękowano ks. Tadeuszowi Białousowi za inicjatywę stworzenia tego pięknego dzieła oraz zachęcano do propagowania postaw patriotycznych. Dodatkowo włodarz naszego miasta Tomasz Andrukiewicz wręczył ks. Tadeuszowi medal na 100-lecie odzyskania Niepodległości, jako wyraz wdzięczności za całokształt Jego pracy i szerzenie patriotyzmu wśród młodzieży jak i mieszkańców całego Ełku.

Z okazji 79 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, w celu uczczenia pamięci bohaterów walk o Niepodległość naszego kraju zgromadzeni wysłuchali także Apelu Poległych. Żołnierze wykonali salwę honorową na cześć tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny.

Zwieńczeniem tej pięknej uroczystości był przemarsz przez „Bramę Niepodległości – Bramę Pokoju”. Wszyscy goście zostali zaproszeni na plac parafialny, gdzie czekał na nich poczęstunek, a czas umilił koncert Pieśni Patriotycznych Grzegorza Kucharzewskiego oraz występ zespołu „Wisienki”. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania Pomnika za Ojczyznę „ Brama Niepodległości – Brama Pokoju” z całego serca dziękujemy.

Anna Urban

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.