Zajęcia dodatkowe

 • RELIGIA

  RELIGIA

  wychowanie religijne jest bardzo ważne, w życiu małego dziecka. Ewangelizacją dzieci zajmują się ich rodzice. Natomiast katecheza w przedszkolu stanowi jej dopełnienie i rozwinięcie.

  Na tych zajęciach przedszkolaki w prosty i zrozumiały, a przede wszystkim ciekawy dla nich sposób, poznają Pana Boga i historię zbawienia.

 • MAŁA AKADEMIA PLASTYKI

  MAŁA AKADEMIA PLASTYKI

  zajęcia plastyczne rozwijają zdolności manualne dziecka oraz kształtują wrażliwość estetyczną. Wzbogacają rozwój wyobraźni, wyrabiają pomysłowość oraz uczą spostrzegania i myślenia.

  Dzieci mają możliwość zapoznania się z różnymi technikami plastycznymi np. malowanie akwarelą, farbą plakatową, temperą oraz tuszem, wycinanie, wyklejanie, wydzieranie, zastosowanie techniki kolażu, modelowanie z wykorzystaniem: plasteliny, modeliny, masy solnej, masy papierowej itp.

 • „Dziecięca Matematyka”

  Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym w oparciu o metodę prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.

  „Dziecięca Matematyka” jest to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda E. Gruszczyk - Kolczyńskiej i E. Zielińskiej sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole.

 • BAJKOTERAPIA

  BAJKOTERAPIA

  czyli terapia przez bajki. Bajki używane w tego typu zajęciach można podzielić na relaksacyjne, psychoterapeutyczne i psychoedukacyjne. W bajkach relaksacyjnych miejsce akcji zawsze jest bezpieczne, przyjazne i spokojne, dzięki czemu dziecko uwalnia się od stresów i odpręża oraz uspokaja po dniu pełnym wrażeń.

  Zadaniem bajki psychoterapeutycznej jest obniżenie lęku, dowartościowanie, wskazanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Natomiast bajki psychoedukacyjne opowiadają o emocjach, o rozpoznawaniu ich i nazywaniu. Bajki te wspierają proces wychowania poprzez wskazanie innych możliwości zachowania, czy też nauczenie właściwego zachowania.

 • MAŁA AKADEMIA ODKRYWCÓW

  MAŁA AKADEMIA ODKRYWCÓW

  poszerza zainteresowania dzieci, wzbudza fascynację światem, zaciekawia tajemnicami przyrody i badaniami.

  Tego typu zajęcia mają na celu zachęcenie najmłodszych do poznawania świata nauki oraz pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pytania najbardziej ich nurtujące.

 • ZAJĘCIA KULINARNE

  ZAJĘCIA KULINARNE

  uczą przedszkolaki czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw i zachęcają do zdrowego odżywiania. Podczas takich działań dzieci samodzielnie wykonują różne czynności kuchenne: kroją, smarują, rozdrabniają, ubijają, mieszają itp. Poprzez kulinarną zabawę dzieci zdobywają nowe doświadczenia, odkrywają nowe, ciekawe smaki i mają możliwość samodzielnie i w sposób twórczy przygotować dla siebie posiłek. Tego typu zajęcia przynoszą dzieciom wiele korzyści np. umiejętność zgodnej współpracy w zespole, rozwijanie zdolności manualnych, poznawanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w kuchni, umiejętność prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłku, poznawanie rzeczywistości kulinarnej za pomocą zmysłów: smaku, węchu, dotyku, wzroku, kształcenie umiejętności doprawiania potraw różnymi przyprawami, poznawanie zasad zdrowego odżywiania, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci itd.

 • ZAJĘCIA O DZIEJACH OJCZYZNY DLA NAJMŁODSZYCH

  uczą dzieci od najmłodszych lat historii Polski. Dzieci poznają początki naszej państwowości i wydarzenia w których nasza Ojczyzna odegrała ważną rolę w dziejach Europy. Poznają hymn i godło Polski oraz co znaczy słowo patriotyzm. Bohaterowie narodowi będą przykładem do naśladowania - w tym w sposób szczególny św. Jan Paweł II.

 • WSPÓŁPRACA Z NADLEŚNICTWEM EŁK

  WSPÓŁPRACA Z NADLEŚNICTWEM EŁK

  Będą organizowane wyjazdy do „Obiektu muzealnego i edukacji ekologicznej”. Dzieci będą miały możliwość zaspokojenia naturalnej ciekawość świata, poznają piękno przyrody, mieszkańców lasu, pobawią się na łonie natury a jednocześnie będą uczyły się umiłowania i szacunku do dzieł stworzonych przez Boga.

 • IMPREZY I UROCZYSTOŚCI

  IMPREZY I UROCZYSTOŚCI

  teatrzyki, koncerty, bale, wycieczki, konkursy, urodziny dziecka, festyny rodzinne itp.

  Przedszkole „U Lolka” to miejsce wzajemnych rozmów jednoczących pokolenia poprzez wizyty uznawanych autorytetów np. p. Marian Podlecki – nadleśniczy z Rajgrodu oraz Kawaler Orderu Uśmiechu dzieci, p. Władysław Markowski – historyk, nauczyciel. Tego typu spotkania przybliżają dzieciom tradycje, a tym samym historię swojej miejscowości, regionu w którym żyją.

  Taki bezpośredni kontakt pozwala na zatrzymanie w pamięci tego wszystkiego, co wokół dziecka się dzieje.

 • CIEKAWE SPOTKANIA

  CIEKAWE SPOTKANIA

  Znaczące osoby w mieście są zapraszane na różne uroczystości przedszkolne. Zapraszamy rodziców wykonujących ciekawe zawody oraz babcie i dziadków, którzy są znaczącymi autorytetami, osobami, które często zajmują się dziećmi na co dzień, odpowiadają na wiele nurtujących dzieci pytań. Przedszkolaki przez osobisty kontakt z osobami starszymi uczą się szacunku wobec nich, właściwych wzorców postaw, wartości.

 • ZAJĘCIA WOKALNE

  ZAJĘCIA WOKALNE

  Na zajęciach wokalnych dzieci poznają wiele piosenek dostosowanych do ich wieku, możliwości i umiejętności. Celem tych zajęć jest rozbudzanie
  u wychowanków radości płynącej z kontaktu z muzyką oraz nauczenie świadomego słuchania i śpiewania.

 • ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

  ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

  Nauczanie języka angielskiego odbywa się w formie zabawy, która sprawia maluchom wiele przyjemności. Dzieci przyswajają słowa i zwroty w sposób naturalny. Język obcy nowożytny jest przekazywany poprzez piosenki, wierszyki, rymowanki oraz różnego rodzaju gry.

  Nauczyciel języka angielskiego powtarza te same zwroty do dzieci wielokrotnie, stosując odpowiednią mimikę i gesty, dzięki temu język obcy jest dla dzieci naturalny i zrozumiały. Dzieci rozumieją język na zasadzie logiki, a nie suchego przyswajania pojęć.

  Poprzez uczestnictwo w zajęciach językowych dzieci stają się bardziej pewne siebie, rozwijają zdolności językowe i komunikacyjne, stają się bardziej Europejczykami.