Zajęcia dodatkowe

 • Piłka nożna

  Piłka nożna

  Łukasz Skierczyński - Trener piłki nożnej z 10 letni stażem. Partner - Akademia Młodego Sportowca

 • JUDO

  JUDO

  Judo jest dyscypliną sportu pochodzącą z Japonii. Dosłownie judo oznacza „łagodną drogę„, „drogę do zwinności„. Jest sportem rozwijającym bardzo wszechstronnie ze względu na różnorodne formy treningu. Judo rozwija u młodego człowieka wiele cech zarówno fizycznych, jak i intelektualnych, takich jak: zwinność, siłę, wytrzymałość, szybkość, spostrzegawczość, odwagę, odporność, koncentrację itp. Stanowi doskonały fundament do dalszego rozwoju młodego sportowca.

 • Terapia Integracji Sensorycznej

  Zajęcia integracji sensorycznej mają na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych).

  Prowadzenie terapii poprzedzone jest za zgodą rodziców szczegółową diagnozą, która decyduje o przebiegu zajęć i rodzajach ćwiczeń jakie dziecko powinno wykonywać.

 • ZAJĘCIA MUZYCZNO – RYTMICZNE

  ZAJĘCIA MUZYCZNO – RYTMICZNE

  Wpływ muzyki ma ogromne znaczenie na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym: stymuluje rozwój mózgu i układu nerwowego. Zajęcia te zaspokajają u dzieci wrodzoną potrzebę ruchu, dają możliwość działania, uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych, wyrabiają wrażliwość artystyczną oraz rozwijają aparat mięśniowo - ruchowy. Odpowiednio dobrana muzyka poprawia koncentrację, powoduje wzrost kreatywności i zapamiętywania, ułatwia naukę czytania i pisania, podwyższa motywację, opóźnia objawy zmęczenia, harmonizuje napięcia mięśniowe oraz poprawia koordynację ruchową.

 • LOGOPEDIA - zajęcia indywidualne i grupowe z logopedą

  LOGOPEDIA - zajęcia indywidualne i grupowe z logopedą

  Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to szczególny czas,  w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Zajęcia logopedyczne w przedszkolu obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia indywidualne). Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną formą zabawy - pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp  do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

 • GLOTTODYDAKTYKA

  GLOTTODYDAKTYKA

  przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania innowacyjną polską metodą prof. Bronisława Rocławskiego.

  Zajęcia prowadzone metodą glottodydaktyczną, od wczesnego dzieciństwa dobrze przygotowują dzieci do nauki czytania ze zrozumieniem i pisania. Poprzez zabawę, uczestniczenie w różnorodnych, interesujących sytuacjach dydaktycznych z klockami LOGO, dzieci poznają świat głosek i liter. Skoki na GLOTTODYWANIKU uczą czynnego rozpoznawania liter, a plansze do czytania metodą „ślizgania się z litery na literę”, są niezbędne w opanowaniu płynnego czytania. Ponadto na zajęciach dzieci śpiewają piosenki o znanych zwierzątkach, zabawkach, zjawiskach. Zabawie towarzyszy pacynka SYLABINKA, która mówi do dzieci sylabami.

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA

  TERAPIA PEDAGOGICZNA

  Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka. Celem zajęć z terapii pedagogicznej w przedszkolu jest m.in. usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji, pomoc w pokonywaniu trudności jakie ma dziecko, stymulowanie rozwoju intelektualnego (np. podniesienie gotowości do nauki w szkole rozwijanie wyobraźni, myślenia, kształtowanie umiejętności samodzielnego działania, rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć, spostrzeżeń.

  Zajęcia prowadzi – p. mgr Gorota Górska

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA

  GIMNASTYKA KOREKCYJNA

  Dbamy, by nasze przedszkolaki miały proste kręgosłupy, były sprawne i cieszyły się aktywnym dzieciństwem. Podczas gimnastyki pracujemy także nad poważniejszymi wadami postawy. Główne cele gimnastyki korekcyjnej to: korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego, niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

 • MAŁA AKADEMIA TAŃCA

  MAŁA AKADEMIA TAŃCA

  Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój. Dzieci uczące się już od wczesnych lat życia nabywają zdolność koncentracji, szybkości uczenia się i zapamiętywania. Najmłodsi pracując w grupie stają się bardziej komunikatywni, uczą się szacunku dla rówieśników oraz umiejętności współpracy i kultury osobistej. Podczas zajęć i występów dzieci nabywają odwagi i pewności siebie, a także zdolność radzenia sobie trudnych sytuacjach. Zajęcia z tańca dadzą możliwość poznania różnych form tanecznych, w tym tańców ludowych (regionalnych) i polskich tańców narodowych, które będą również krótką lekcją patriotyzmu.