Izba Pamięci Patrona

Nasze przedszkole może pochwalić się Izbą Pamięci Patrona Św. Jana Pawła II. Nasi wychowankowie uczą się o swoim patronie – historii Jego życia oraz szczegółów dotyczących wizyty Jana Pawła II 8 czerwca 1999 r. w Ełku.

Każda wizyta w Izbie Pamięci to swoista lekcja wychowawcza.

W dniu 22 października 2021 r. odbyły się uroczystości odpustowe połączone z poświęceniem Izby Pamięci wizyty św. Jana Pawła II w Ełku.

Uroczystości odpustowej w parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku przewodniczył bp. Adrian Galbas – biskup pomocniczy. W kazaniu nawiązał do encykliki św. Jana Pawła II  „Redemptor Hominis”, w której papież zwraca uwagę, że Chrystus oddał życie za każdego człowieka. Nie „ludzkości” w znaczeniu ogólnym, ale właśnie człowieka. Biskup podzielił się osobistym spotkaniem z papieżem gdy był na 4 roku formacji seminaryjnej.  „Papież pomimo wielu kleryków zapytał konkretnie mnie: Skąd jesteś? Usłyszał odpowiedz: z Ołtarzewa. Papież: A co ty tam robisz?” Ten przykład posłużył jako zachętę, aby tak jak papież Jana Paweł II umieć docierać indywidualnie do człowieka z dobrym słowem, z Ewangelią. Na zakończenie Mszy świętej przed Najświętszym Sakramentem odśpiewano dziękczynne „Te Deum” oraz suplikacje prosząc o zdrowie dla wszystkich chorych i oddalenie choroby koronowirusa.

Po Mszy świętej nastąpiło otwarcie i poświęcenie Izby Pamięci, która znajduje się przy naszym Katolickim Przedszkolu „U Lolka” w piwnicy budynku Domu Parafialnego. Poświęcenia dokonał bp. Adrian w asyście proboszcza ks. Tadeusz Białousa oraz delegacji parafii i katolickiego przedszkola.

W Izbie udało się zgromadzić wiele pamiątek sprzed ponad 20 lat związanych z wizytą papieża na Ziemi Ełckiej. Zmierzając do Izby można obejrzeć liczne zdjęcia z pielgrzymki papieża. Duże zdjęcie z lądowiska przypomina moment pierwszego powitania Papieża w Ełku. Tablica z napisem: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3) przypomina o haśle pielgrzymki papieża do Ełku.

Dzięki NZZS w Ełku na ścianie znajduje się duża mapa sztabowa z podziałem na sektory placu celebry. Widzimy wyznaczone trasy dojazdu. Na pewno ciekawostką jest ornat w którym św. Jana Paweł II sprawował Mszę świętą w Ełku, ofiarowany przez  bp. Jerzego Mazura. Na ścianie zostały zawieszone ważne dokumenty poświadczające: wybór Jana Pawła II patronem Ełku, powstanie pomnika i placu św. Jana Pawła II.  Widzimy też zdjęcie muralu, który został namalowany w 20 rocznicę wizyty w Ełku. Papież w homilii dużo mówił o „wyobraźni miłosiernej”, dlatego nie zabrakło też zdjęć poświadczających działalność caritas diecezji ełckiej po wizycie Papieża. Wyeksponowane została część kapy, jako relikwia II stopnia, w której papież Jan Paweł II rozpoczynał Rok Jubileuszowy 2000 lecia. Darem wieloletniego sekretarza papieskiego abp. Józefa Mokrzyckiego jest okazały portret św. Jana Pawła II z jego podpisem. Jedna z gablot została poświęcona beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. Obrzędy, chusty, krzyżyk, monety świadczą o tym wydarzeniu. Na środku znajdują się ławki, na których można usiąść i obejrzeć w telewizji całą homilię wygłoszoną 8 czerwca 1999 r. Ciekawostką filmu jest, że znajdują się przebitki współczesne podczas homilii. Ujrzymy Ełk podczas wizyty Papieża i dziś. Dom Samotnej Matki,  parafia pw. św. Jana Pawła II, Katolickie Przedszkole „ U Lolka”, kaplica św. Jana Pawła II przy katedrze św. Wojciecha w Ełku to migawki, które ujrzymy słuchając papieża.

Bp. Adrian Galbas przy poświęceniu modlił się:

Błogosław pomieszczenia i wszystkich X, którzy tu będą przybywać, niech doświadczą duchowego umocnienia i mądrości. Obdarz ich zdrowiem i roztropnością, aby dzięki opiece Twojej prawicy szczęśliwie osiągnęli cel swoich pragnień. Bądź im przewodnikiem i opiekunem, a zdobyta wiedza posłuży do szukania i szerzenia prawdy, której Ty jesteś jedynym źródłem. Niech całym swoim życiem głoszą Ewangelię i przyczyniają się do wzrostu chrześcijańskiej pobożności.

Prosimy Cię, Boże, przyjmij nasze modlitwy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła i św. Jana Pawła II i spraw, aby ta Izba Pamięci wizyty Jana Pawła II w Ełku, którą Tobie oddajemy, stała się miejscem zbawienia i łaski. Niech dzieci, młodzież i rodziny, które tu będą przybywać, uwielbiają Cię w duchu i prawdzie, i wzrastają w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W diecezji ełckiej funkcjonuje parafia pw. św. Jana Pawła II tylko w Ełku. Parafia została powołana 20 stycznia 2005 r., aby upamiętnić miejsce lądowania helikopterem papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Diecezji Ełckiej. Początkowo powołana pod wezwaniem św. siostry Faustyny Kowalskiej, a po beatyfikacji Jana Pawła II wezwanie zmieniono kolejno na błogosławionego i świętego. Miejsce lądowania upamiętnia metalowy krzyż przy ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego 7. Z posłaniem pierwszego proboszcza 16 czerwca 2012 r. wkrótce powstała kaplica w której rozpoczęły się spotkania na Eucharystii i nabożeństwach. W 2013 r. parafia pozyskał relikwie wówczas bł.  Jana Pawła II, które zostały umieszczone w bocznym ołtarzy z wizerunkiem patrona. W maju 2015 r. powstało przy kaplicy katolickie przedszkole „U Lolka” im. św. Jana Pawła II. Nawa „U Lolka” nawiązuje do Karola Wojtyły, który tak był nazywany przez kolegów w dzieciństwie. Obecnie do katolickiego przedszkola uczęszcza 130 dzieci. Dzieci są wychowywane w duchu religijnym i patriotycznym troszcząc się o solidną edukację. Celem jest umiłowania wartości najwyższych tak jak nauczał św. Jan Paweł II.

Gdy pojawiły się pytania w jaki sposób uczcimy 100 lecie urodzin naszego patrona św. Jana Pawła II? Powstał dwa pomysły. Pierwszym było powołanie Izby Pamięci wizyty św. Jana Pawła II w Ełku. Drugi pomysł  zgłosił harcerz, chęć pójścia pieszo z parafii pw. św. Jana Pawła II przez Wadowice do grobu św. Jana Pawła II w Rzymie na uroczystość 100 lecia urodzin. Rafał Kozikowski wyruszył 1 marca 2020 r.  i 19 marca dotarł do Wadowic. Zamknięcie granic z powodu pandemii uniemożliwiło dalszą pielgrzymkę.

Izbę Pamięci wizyty św. Jana Pawła II wpisuje się na  trwałe  w trasę Szlaku Papieskiego „Tajemnice Światła” Ełk-Rajgród-Studzieniczna-Mikaszówka-Wigry. Trasa miejska z kaplicy pw. św. Jana Pawła II powstałej przy Katedrze św. Wojciecha,  przez Plac im. św. Jana Pawła II, dalej brzegiem Jeziora Ełckiego do parafii św. Jana Pawła II zostaje uwieńczona Izbą Pamięć, która z pewnością pomoże przypomnieć chwile, słowa św. Jana Pawła II z 8 czerwca 1999 r. Zapraszamy, aby odwiedzić to miejsce pamiątek i wspomnień wizyty papieskiej w Ełku, które daj Boże będzie zachętą do naśladowania św. Jana Pawła II i słuchania, jego jakże cennych wskazówek.

Ks. Tadeusz Białous

Izba Pamięci Patrona