Akademia mądrego rodzica

Gry komputerowe, a nasi najmłodsi.

W czasach dzisiejszej cywilizacji komputer wraz dostępem do Internetu jest prawie w każdym domu. Posługiwanie się komputerem może przynosić wiele korzyści, ale również stanowi poważne zagrożenie społeczne dla dzieci i młodzieży. Gry komputerowe to w dzisiejszych czasach współczesna forma rozrywki, zabawy. Na rynku dostępnych jest bardzo dużo różnego rodzaju gier. Młody gracz, zazwyczaj dziecko wchodzi w nowy pełen przygód świat. Przeżywa je, będąc często jednym z bohaterów gry, jego losy oraz losy innych bohaterów w tym wirtualnym świecie zależą od jego decyzji, wyborów, postępowania i pomysłów. Twórcy gier prześcigają się w wymyślaniu ciekawej fabuły, doborze oryginalnej grafiki, niepowtarzalnej kolorystyki i oprawy dźwiękowej – dążą do stworzenia jak najatrakcyjniejszych gier. Młody człowiek poprzez grę może również poszerzać swoją wiedzę, kształcić pewne cenne umiejętności. Jednym słowem gra komputerowa może być wspaniałą zabawą edukacyjną. Wielkim problemem stanowiącym niebezpieczeństwo są gry, których fabuła zawiera ogromny ładunek przemocy i okrucieństwa. Mają one niewątpliwie negatywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. Takie gry są przyczyną trwałych zmian w osobowości dzieci i młodzieży. Dziecko wchodząc w wirtualny świat gry spotyka się z agresją, przemocą i niemoralnym postępowaniem. Istotnym czynnikiem jest tu jego aktywne uczestnictwo. Młody człowiek nie tylko ogląda przemoc i okrucieństwo, ale także sam dokonuje tej przemocy, wybiera jej formy, musi być okrutny, aby zwyciężać. Zło jest nagradzane – bycie złym pozwala iść „dalej”. W grach świat wartości jest przewrócony „do góry nogami” – dobroć, przyjaźń, wzajemna pomoc, współczucie nie mają żadnego znaczenia. Mając takie wzorce postępowania i oceny rzeczywistości, otaczającego nas świata młody człowiek nie może prawidłowo ukształtować się pod względem uczuciowym i moralnym. Wyniesione ze świata gier zasady i normy postępowania wypaczają podstawowe wartości moralne, powodują pomieszanie tego, co dobre z tym, co złe. Ostatecznie wartości i normy ze świata wirtualnego stają się podstawowymi wartościami i normami w rzeczywistym świecie, w którym żyje młody człowiek. Badania naukowe potwierdzają jednoznacznie, że dzieci korzystające z gier zawierających przemoc stają się agresywne wobec innych ludzi, mają obniżony poziom empatii, są egocentryczne – są zapatrzone w siebie i kierują się własnymi korzyściami, są obojętne na drugiego człowieka. Stąd właśnie wynikają ich poważne trudności w kontaktach społecznych. Wyżej opisane zniekształcenie osobowości młodych ludzi jest niewątpliwie jedną z przyczyn narastającej agresji i przemocy, którą obserwujemy w szkołach i na podwórkach. Młodzi ludzie (często również małe dzieci) krzywdzą się wzajemnie, znęcają się nad słabszymi. Przerażający jest fakt ignorowania i lekceważenia zagrożeń wynikających z korzystania z gier, w których jest przemoc i agresja. Wielu producentów i autorów gier komputerowych w swej działalności kieruje się przede wszystkim zyskami finansowymi, a nie dobrem dzieci i młodzieży. Rodzice powinni uświadomić sobie, że to na nich spoczywa odpowiedzialność za rozwój dzieci i to oni muszą mieć wiedzę o zagrożeniach, jakie niosą nieodpowiednie treści gier komputerowych. Dzieci nie muszą całkowicie rezygnować z gier – bardzo atrakcyjnej zabawy, ale trzeba je rozsądnie wybierać i to właśnie rodzice muszą kontrolować jakość wybieranych gier oraz czas poświęcony przez dzieci na gry. Rodzice powinni również uczyć dzieci, jak korzystać z oferty gier, kształtować u dzieci racjonalne, selektywne i krytyczne podejście do nich.

Jak chronić dzieci przed szkodliwym wpływem gier komputerowych?
1. Rodzice powinni wiedzieć, w jakie gry grają ich dzieci. Powinni sprawdzać, jakie gry znajdują się w domowym komputerze i w jakie gry dzieci grają u kolegi czy koleżanki. Przed podjęciem decyzji o kupnie gry komputerowej ważne jest, aby rodzice uzyskali rzetelną informację na jej temat.
2. Rodzice powinni ustalać zasady, z jakich gier dzieci mogą korzystać, a które z gier są dla nich niedozwolone i dlaczego. Sam zakaz nie wystarczy -ważne jest, aby rozmawiać z dziećmi o oddziaływaniu gier zawierających przemoc na ich psychikę. Należy również proponować dzieciom gry edukacyjne, logiczne, encyklopedie i programy do interaktywnej nauki języków obcych itp.
3. Dziecko powinno korzystać z gier komputerowych tylko wówczas, gdy rodzice są w domu. Należy stosować zasadę, aby dziecko zawsze pytało rodziców o pozwolenie korzystania z gier komputerowych.
4. Konsekwentnie stosować zasadę: najpierw obowiązki, potem komputer.
6. Częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka. Pokazywać inne formy spędzania wolnego czasu. Więcej czasu spędzać z dzieckiem.
I nie zapominajcie, że Wasze pociechy najbardziej potrzebują miłości, zrozumienia, życzliwej troski i zainteresowania ze strony dorosłych.

Bibliografia
1.Griffiths M.: Czy gry komputerowe szkodzą dzieciom? „Nowiny Psychologiczne” 1995 nr
2. Kosek-Nita B., Rozmus E.: Uzależnienie od gier komputerowych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003 nr 1.
3.Laszkowska J.: Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000 nr 7.
4. Sokołowski M.: Wpływ gier i programów komputerowych na dzieci [w] Media a edukacja. III Międzynarodowa Konferencja, pod red. Strykowski W., Poznań 2000.
5 .Ulfik-Jaworska I.: Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne?, „Wychowawca” 2002 nr 1.
6 .www.sop.salwatorianie.pl – artykuł ks. Dariusza Sikorskiego SDS „Szkodliwy wpływ gier komputerowych”,
7.Wychowawca 11/2001 – artykuł prof. dr hab. Marii Braun-Gałkowskiej ( psycholog, KUL) „Media a odbiorca”.

 

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3 16 grudnia, 2022
W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych dla placówek wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1675), nasze przedszkole otrzymało
(umowa nr WKWO.531.22.73/2021 z dn. 30 marca 2022 r.) środki finansowe na zakup książek oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 3000,00 (trzy tysiące złotych 00/100). Nasz księgozbiór wzbogacił się o 248 książek. Zanim przystąpiono do zakupu nowości wydawniczych, odbyły się konsultacje ze wszystkimi nauczycielami. Wybierając książki uwzględniono zainteresowania/potrzeby dzieci oraz propozycje rodziców. Rodzaje zakupionych książek: patriotyczne, przygodowe, religijne, terapeutyczne, opowiadania i bajki, klasyka baśni, wiersze, encyklopedie i albumy, edukacyjne, przyrodnicze. Pełna lista zakupionych książek – zał. 1.
Poza zakupem książek, Niepubliczne Katolickie Przedszkole U Lolka realizowało również inne działania promujące czytelnictwo. Cała społeczność przedszkolna zaangażowała się w realizację zaplanowanych działań.
Zrealizowano następujące działania:
1. Nawiązano współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Nasierowskiej w Ełku:
• wycieczka do biblioteki – spotkanie z paniami bibliotekarkami, słuchanie głośno czytanych utworów, oglądanie książek, rozmowa na temat pracy bibliotekarza oraz funkcjonowania biblioteki,
• świętowanie Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – 09.05.2022; przygotowanie laurek dla pracowników miejskich bibliotek; wykonanie zakładek do książek; utrwalanie dziecięcej wiedzy na temat zasad korzystania z czytelni i biblioteki; zaproszenie pań pracujących w miejskiej bibliotece do Przedszkola U Lolka na zajęcia czytelnicze,
• wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.

1 a. Podjęto współpracę z biblioteką szkolną – Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku:
• wycieczka do biblioteki szkolnej – 26.09.2022 r.; zapoznanie przedszkolaków z grupy dzieci 5-letnich z księgozbiorem biblioteki szkolnej, jego strukturą, ciekawymi pozycjami,
• cykliczne zajęcia czytelnicze w bibliotece szkolnej.
1b. Podjęto współpracę z Biblioteką Publiczną Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej
• wycieczka do biblioteki w dn. 21.10.2022 r.
2. Wydarzenia promujące czytelnictwo:
• Zorganizowanie Lolkowej Biblioteczki, z której każdego dnia korzystały dzieci i nauczyciele (dzieci często same upominały się o popołudniowe czytanie).
• Systematyczna współpraca z różnymi osobami chętnymi do czytania w przedszkolu – w ciągu całego roku szkolnego 2021/2022, a także w roku szkolnym 2022/2023 naszym dzieciom czytali: absolwenci przedszkola, rodzice i bliscy wychowanków; uczniowie ze szkolnego Koła Caritas (Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku) w ramach akcji Uczniowie czytają przedszkolakom.
• Urządzenie we wszystkich salach przedszkolnych Kącików Czytelniczych, w których odbywało się codzienne czytanie literatury.
• Piątkowe spotkania z książką – dzieci w każdy piątek mogły przynosić do przedszkola własne książki.
• Zachęcenie rodziców do zapoznania się z listą książek polecanych przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom (informacje zamieszczane były na grupowych tablicach ogłoszeń oraz w aplikacji dla rodziców 4Parents)
• Organizacja Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek (4.11.2022r r.) – święta wszystkich bajkowych postaci. W tym dniu dzieci poznawały mniej lub bardziej znane postacie bajkowe, była to również okazja do przebrania się za ulubionego bajkowego bohatera.
• Uczestnictwo w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia (25.11.2022 r.). Przy tej okazji każdą grupę przedszkolaków odwiedził sam Miś Puchatek, bohater niezwykle popularnej książki autorstwa A.A. Milne. Niezwykły gość czytał dzieciom najciekawsze fragmenty z książki Kubuś i przyjaciele. Tego dnia dzieci poznały również historię tego święta, wspólnie recytowały wiersze o misiach, bawiły się przy wesołych piosenkach i przez cały dzień przytulały pluszowe niedźwiadki przyniesione z domów.
• Nawiązanie współpracy z teatrem objazdowym Arena. W roku szkolnym 2021/2022 dzieci miały możliwość obejrzenia kilku wartościowych spektakli, dzięki czemu stały bardziej wrażliwe na piękno słowa mówionego, zdobyły podstawowe wiadomości dotyczące teatru, rozwinęły umiejętność przedstawiania poznanych utworów literackich za pomocą gestu, mimiki, ruchu.
• Nawiązanie współpracy z teatrem objazdowym Blaszany Bębenek. Propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.
• Przygotowanie zajęć tematycznych w myśl hasła Szanuj książkę (kształtowanie szacunku do książki i dbania o jej wygląd). Zajęcia odbyły się 25.04.2022 r.
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez: oglądanie w wolnym czasie różnorodnych książek, czasopism, albumów; posługiwanie się ilustracjami, pacynkami, kukiełkami; przybliżanie dzieciom sylwetek polskich poetów; stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu zilustrowania poznanych tekstów; zastosowanie bajki terapeutycznej jako metody na wyciszenie, relaksację i odreagowanie napięcia.
• Zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego Bajkowi przyjaciele (zakup książek, dyplomów oraz nagród); wybór utworów literackich i przygotowanie dzieci do konkursu.
• Realizacja modułu I Czytamy razem z Małym Misiem z projektu edukacyjnego Mały Miś w świecie wielkiej literatury (Wydawnictwo MAC Edukacja).
• Zorganizowanie Kiermaszu wymiany książek – 21-22.07.2022 r., którego nadrzędnym celem była promocja książki i czytelnictwa w środowisku przedszkolnym. W kiermaszu mogły wziąć udział wszystkie dzieci z przedszkola. Każdy przedszkolak mógł przynieść swoją książeczkę z domu (w dobrym stanie) i wymienić ją na książeczkę z przedszkolnego zbioru (lub wymienić się z rówieśnikiem).
• Świat wartości – promowanie i nauka wartości na podstawie znanych tekstów literackich dla dzieci (miłość, szacunek – Cukierku, ty łobuzie; dzielność, odpowiedzialność – Jak Wojtek został strażakiem; kultura osobista – Kwoka).
3. Przygotowanie spotkania z rodzicami nt. Wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 01.12.2022 r. Zachęcenie rodziców do korzystania z bibliotek miejskich; wskazanie istotnych walorów czytania oraz jego roli w kształtowaniu postaw czytelniczych; omówienie wpływu czytania na rozwój dzieci.
• Dostarczenie rodzicom kilku artykułów na temat wartości czytania. Opracowanie krótkiej ulotki dla rodziców promującej codzienne czytanie dzieciom (ulotka była udostępniana w przedszkolu w czasie przyprowadzania/odbierania dzieci, a także poprzez aplikację 4Parents).
4. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem zakupionych książek:
• Opracowanie Kodeksu małego czytelnika.
• Zilustrowanie bajki Biedronka Fionka – wystawa prac plastycznych na grupowych tablicach w szatni.
• wykonanie grupowych plakatów na podstawie przeczytanej bajki Ania Robaczek ratuje pszczoły.
• Południowe czytanki – codzienne czytanie bajek, opowiadań wierszy związanych z tematyką dnia (np. czytanie bajki Mądra mysz. Zuzia idzie do stomatologa w dniu, w którym przedszkole odwiedziła p. stomatolog)), rozmowy z dziećmi na temat wysłuchanych utworów.
• Czytanie bajek terapeutycznych, w celu wyciszenia, zrelaksowania oraz uspokojenia dziecka/dzieci nadmiernie pobudliwych emocjonalnie (Bajkoterapia. Agnieszka Tyszka)
• Książki przydatne w zajęciach z logopedii: Zaczarowany języczek na urodzinach. Katarzyna Patalan
• Książki z dużymi literami, ułatwiające naukę czytania, przydatne także dla
dzieci mających problemy ze wzrokiem: Wielki Karol i mały Lolek. O Janie Pawle II. Czytam sobie. Poziom 1. Anna Czerwińska-Rydel
5. Informacja o uzyskanym wsparciu finansowym na zakup nowości wydawniczych oraz przykłady zakupionych książek nalazły się na przedszkolnym facebooku (https://www.facebook.com/przedszkoleelk/), stronie internetowej przedszkola (https://przedszkole.elk.pl/) oraz aplikacji dla rodziców 4Parents.

6. Przykłady zakupionych nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat (4-8 przykładów):
• Seria Mądra mysz. Maszyny i pojazdy. Pociągi, statki, samoloty. Frank Littek (rok wydania 2021)
• Czasami się martwię. Akademia mądrego dziecka. Poznaj uczucia i emocje. Campbell Books (rok wydania 2022)
• Czasami się złoszczę. Akademia mądrego dziecka. Poznaj uczucia i emocje. Campbell Books (rok wydania 2022)
• Jajko. Akademia mądrego dziecka. Przygody z nauką. Jack Guichard Cecile Jugla (rok wydania 2021)
• Jesteś ważny, Pinku! Urszula Młodnicka-Korna (rok wydania 2021)
• Jesteś prawdziwym przyjacielem Pinku! Książka o relacjach z rówieśnikami dla dzieci i rodziców. Urszula Młodnicka , Agnieszka Waligóra (rok wydania 2021)
• Seria o przygodach Muminka. Tove Jansson
• Seria o przygodach Żółwika Franklina. Paulette Bourgeois
• Kalendarz małego Polaka. Tamara Michałowska
• Wielka księga dinozaurów. Federica Magrin

7. Wnioski z realizacji programu:
Program zintegrował różnorodne działania nauczycieli, rodziców i dyrektora wokół promocji czytelnictwa w przedszkolu i w środowisku lokalnym. Odpowiednio doposażony księgozbiór pozwolił dzieciom kształtować i rozwijać zainteresowania czytelnicze, dał możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach edukacyjnych oraz projektach (np. Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury). Zostały zainicjowane nowe działania na rzecz promowania czytelnictwa. Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa miała niewątpliwie wpływ na poprawę sprawności mowy dzieci – wzbogacenie słownictwa, wzrost poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi, kształtowanie mowy ekspresyjnej. Spotkania z książką poprawiły koncentrację dzieci, wprowadziły w świat wartości moralnych oraz znacząco przyczyniły się do poszerzenia ogólnej wiedzy o świecie.

Załącznik 1
Lista zakupionych książek:
1. Arka Noego. Magiczne ilustracje. Wyd. Diecezjalne.
2. Biblia z obrazkami – różowa. Charlotte Thoroe, tłumaczenie Małgorzata Warzecha
3. Bocian Kleofas. Dorota Kozioł
4. Choinka. Ewa Stadtmüller, Wyd. WDS
5. Czar Bożego Narodzenia. Ks. Stanisław Klimaszewski
6. Historia o Wielkiej Nocy. Vanessa Carroll, Wyd. WDS.
7. Historie biblijne dla najmłodszych. Charlotte Berghof, Michael Berghof, praca zbiorowa
8. Jak aniołki Jezusa kołysały. Dorota Kozioł
9. Kto mnie stworzył? Fransesca Pesci, tłumaczenie Agnieszka Skręty
10. Między nami zwierzakami w lesie. Jacek Daniluk
11. O umiłowaniu ojczystego kraju dzieciom. Ewa Skarżyńska
12. Orędzie miłosierdzia – bajka. Wyd. WDS
13. Otwórz okienko – moje ulubione historie. Gill Guile, Wyd. WDS
14. Pastuszkowie z Fatimy WDS – bajka. Ewa Stadtmuller, Wyd. WDS
15. Przygody Maćka Anioła. Marzanna Graff-Oszczepalińska
16. Św. Antoni – bajka. Ewa Stadtmuller, Wyd. WDS
17. Św. Franciszek i wilk z Gubbio – bajka. Ewa Stadtmuller, Wyd. WDS
18. Św. Franciszek WDS – bajka. Ewa Stadtmuller, Wyd. WDS
19. Św. Jadwiga Królowa Polski – bajka. Ewa Stadtmuller, Wyd. WDS
20. Św. Jan Kanty – bajka. Ewa Stadtmuller, praca zbiorowa, Wyd. WDS
21. Św. Józef – bajka. Ewa Stadtmuller, Wyd. WDS
22. Św. Kinga – bajka. Ewa Stadtmuller, Wyd. WDS
23. Św. Mikołaj – bajka. Ewa Stadtmuller, Wyd. WDS
24. Św. Rita – bajka. Ewa Stadtmuller, Wyd. WDS
25. Św. Stanisław Kostka – bajka. Ewa Stadtmuller, Wyd. WDS
26. Święcone II – koszyk. Ewa Stadtmuller, Wyd. WDS
27. Ulubione świąteczne tradycje (z obrazkami do kolorowania). Ewa Skarzyńska, Wyd. WDS
28. Ulubione świąteczne tradycje malucha. Ewa Skarzyńska, Wyd. WDS
29. W noc Bożego Narodzenia. Ewa Stadtmuller, Wyd. WDS
30. Bajki logopedyczne dla dzieci. Agnieszka Nożyńska-Demianiuk
31. Basia i gotowanie. Zofia Stanecka, M. Oklejak
32. Basia i moda. Zofia Stanecka, M. Oklejak
33. Basia i taniec. Zofia Stanecka, M. Oklejak
34. Baśnie i legendy polskie. Mariola Jarocka, Agnieszka Nożyńska-Demianiuk
35. Bojaczek, czyli wyprawa po odwagę. Katarzyna Zychla
36. Brzechwa dzieciom. Jan Brzechwa, il. Marek Szal
37. Droga do świętości. Opowiastki o Janie Pawle II. Piotr Rowicki
38. Edukacyjne baśnie dla przedszkolaków. Hania wciąż się złości. Agata Giełczyńska-Jonik
39. Franklin i pokaz magii. Paulette Bourgeois
40. Franklin i pani opiekunka. Paulette Bourgeois
41. Franklin i przyjecie u cioci. Paulette Bourgeois
42. Franklin mały szperacz. Paulette Bourgeois
43. Franklin i zazdrosny o przyjaciela. Paulette Bourgeois
44. Historyjki harmonijki. W domu. Wyd. Zielona Sowa
45. Jak oswoić potwory? Opowiadania terapeutyczne. Monika Drużyńska
46. Kicia Kocia jest chora. Anita Głowińska
47. Kicia Kocia na lotnisku. Anita Głowińska
48. Kicia Kocia nie może zasnąć. Anita Głowińska
49. Klasyka baśni. Brzydkie kaczątko. Wyd. Ibis
50. Klasyka baśni. Kopciuszek. Wyd. Ibis
51. Martynka poznaje czas. Gilbert Delahaye
52. Mądra Mysz. Maks buduje statek piratów. Christian Tielmann
53. Mądra Mysz. Zuzia i jej kotek. Eva Wenzel-Burger, Liane Schneider
54. Mądra Mysz. Zuzia obchodzi urodziny. Liane Schneider
55. Mądra Mysz. Zuzia pokłóciła się z Julią. Annette Steinhauer
56. Mądry przedszkolak. Dbam o środowisko. Patrycja Wojtkowiak-Skóra
57. Poradnik kulturalnego dzieciaka. Agnieszka Nożyńska-Demianiuk
58. Przygody Fenka. Bezpieczeństwo. Trujące rośliny. Magdalena Sroka
59. Przygody Fenka. Dobre zachowanie. Czekam na swoją kolej. Ewa Zontek
60. Przygody Fenka. Moje zdrowie. Myję ręce. Ewa Zontek, Magdalena Gruca
61. Rymowanki. Warzywa. FENIX
62. Świat na kółkach. Karetka. AKSJOMAT
63. To ciekawe! Ciało. Barbara Supeł
64. Wierszyki dla malucha. Chory kotek. Stanisław Jachowicz
65. Zaczarowany języczek na urodzinach. Katarzyna Patalan
66. Zwierzęta i ich domy. Natalia Neldner
67. Bajki rozśmieszajki. Tamara Michałowska
68. Baśnie i legendy różnych narodów. red. Joanna Rodziewicz
69. Biedronka Fionka. Carboneil Benedicte, Lescoat Elen
70. Co słonko widziało. Maria Konopnicka
71. Co w trawie piszczy. Krings Antoon
72. Jaś i Małgosia. 101 bajek. Jakub i Wilhelm Grimm
73. Kalendarz małego Polaka. Tamara Michałowska
74. Klub małych czytelników: 7 opowieści o rycerzu, czarodzieju i księciu dobrodzieju. Shipper Jania
75. Klub małych czytelników: Egzotyczna przygoda. Aleksandra Michałowska
76. Klub małych czytelników: Troje wspaniałych i skrzat. Ewa Mirkowska
77. Kochane zwierzęta. Ewa Mirkowska
78. Koloruję i czytam bajkę – Smok Wawelski. Praca zbiorowa, Wyd. Siedmioróg
79. Kopciuszek. 101 bajek. Perrault Charles
80. Kot w butach. 101 bajek. Perrault Charles
81. Księżniczka Balbinka. Etienne Laetitia
82. Kukuryku na ręczniku. Maria Kownacka
83. Legendy warszawskie. Artur Oppman
84. Leśna rodzina. Basia Badowska
85. Mówimy po polsku. Ilustrowany słownik języka polskiego ze słowniczkiem ortograficznym. Tamara Michałowska
86. Nasi leśni przyjaciele. 101 bajek. Ewa Mirkowska
87. Opowiem Ci o Janie Pawle II. Joanna Majewska
88. Opowieści o zwierzętach. Ewa Mirkowska
89. Opowieści o zwierzętach. Ali z dżungli. Wioletta Święcińska
90. Opowieści o zwierzętach. Dzielny piesek Tobi . Wioletta Święcińska
91. Opowieści o zwierzętach. Kłopoty małego liska. Wioletta Święcińska
92. Ostry dyżur w szpitalu u zwierząt. Lefarge Fabrice
93. Pani Zima. 101 bajek.Grimm Jakub i Wilhelm
94. Pinokio. Carlo Collodi
95. Podróż Babara. Jean de Brunhoff
96. Słodkie małe zwierzątka.Czarek Komarek. Antoon Krings
97. Słodkie małe zwierzątka. Dobrółka Pszczółka. Antoon Krings
98. Słodkie małe zwierzątka. Fąfelek Trzmielek. Antoon Krings
99. Słodkie małe zwierzątka. Jadwisia Żółwisia. Antoon Krings
100. Słodkie małe zwierzątka. Juleczka Mróweczka. Antoon Krings
101. Słodkie małe zwierzątka. Kamilek Motylek. Antoon Krings
102. Słodkie małe zwierzątka. Leszek Weszek. Antoon Krings
103. Słodkie małe zwierzątka. Lucynka Świetlinka. Antoon Krings
104. Słodkie małe zwierzątka. Nineczka Biedroneczka. Antoon Krings
105. Słodkie małe zwierzątka. Tonik Pasikonik. Antoon Krings
106. Wiersze dla dzieci. Maria Konopnicka. Wyd. Siedmioróg
107. Poznaję zawody. Górnik. Jolanta Bąk
108. Poznaję zawody. Lekarz. Iwona Baturo
109. Ania Robaczek ratuje pszczoły. Catherine Jacob
110. Atlas Polski dla dzieci. Karolina Wolszczak
111. Bajkoterapia. Agnieszka Tyszka
112. Balon. Akademia mądrego dziecka. Przygody z nauką. Jugla Cécile, Guichard Jack
113. Basia. Wielka Księga o uczuciach. Marianna Oklejak
114. Ciekawe dlaczego – Wulkany wybuchają? Rosie Greenwo
115. Co wstrząsa Ziemią – Wulkany, cyklony, tsunami, trzęsienia ziemi i inne klęski. Jacobs Robin
116. Czasami się martwię. Akademia mądrego dziecka. Poznaj uczucia i emocje. Campbell Books
117. Czasami się złoszczę. Akademia mądrego dziecka. Poznaj uczucia i emocje. Campbell Books
118. Dobra energia. Źródła energii w przyrodzie. Akademia Eko wiedzy. Krystyna Bardos
119. Dzień rozbiórkowy na placu budowy. Sherri Duskey Rinker
120. Feluś i Gucio idą do przedszkola. Katarzyna Kozłowska
121. Ida jest ciekawa. Inger Tobiasen
122. Ida się złości. Inger Tobiasen
123. Ja i moje mikroby. Akademia mądrego dziecka. Philip Bunting
124. Jajko. Akademia mądrego dziecka. Przygody z nauką. Jack Guichard Cecile Jugla
125. Kiedy czuję radość. Akademia mądrego dziecka. Campbell Books
126. Jesteś ważny, Pinku. Książka o poczuciu własnej wartości. Książka dla dzieci i dla rodziców trochę też. Agnieszka Waligóra, Urszula Młodnicka
127. Kosmiczne urodziny. Lecimy na Księżyc. Akademia mądrego dziecka. Joyce Lapin
128. Książeczka 220×200 OPR TW Maszyny w akcji. Elżbieta Wójcik
129. Książeczka EDUK 180×180 Dotykam, poznaję park AWM. Joanna Wiśniewska
130. Książeczka EDUK 180×210 Dotykam, poznaję dino AWM. Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
131. Książeczka EDUK 180×210 Dotykam, poznaję rzeka AWM. Joanna Wiśniewska
132. Książeczka EDUK 180×210 Dotykam, poznaję wieś AWM. Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
133. Książeczka EDUK 180×210 Dotykam, poznaję zoo AWM. Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
134. Las. Dotykam, poznaję. Anna Gensler
135. Lubię być miły. Akademia mądrego dziecka. Campbell Books
136. Mądra mysz. Dawniej i dziś. Pojazdy dawniej i dziś na czterech kołach z epoki kamienia do dzisiaj. Christa Holtei
137. Mądra mysz. Mam przyjaciela. Ciekawe zawody moich przyjaciół. Ralf Butschkow
138. Mądra mysz. Maszyny i pojazdy. Pociągi, statki, samoloty. Frank Littek
139. Mądra mysz. Zuzia. Zuzia i jej kotek. Eva Wenzel-Burger, Liane Schneider
140. Mądra mysz. Zuzia idzie do stomatologa. Liane Schneider
141. Mądra mysz. Zuzia idzie do zoo. Liane Schneider
142. Mądra mysz. Zuzia jedzie na wieś. Eva Wenzel-Burger, Liane Schneider
143. Mądra mysz. Zuzia jest chora. Eva Wenzel-Burger, Liane Schneider
144. Mądra mysz. Zuzia jedzie na wieś. Liane Schneider
145. Mądra mysz. Zuzia się zgubiła. Liane Schneider
146. Mądra mysz. Zuzia uczy się jeździć na rowerze. Eva Wenzel-Burger, Liane Schneider
147. Mądra mysz. Zuzia uczy się tańczyć. Eva Wenzel-Burger, Liane Schneider
148. Morze. Dotykam, poznaję. Anna Gensler
149. Muminek i gwiazdka z nieba. Tove Jansson
150. Muminek i księżycowa przygoda. Tove Jansson
151. Muminek i pieśń oceanu. Tove Jansson
152. Muminek i nowy przyjaciel. Tove Jansson
153. Muminek i Święto lodu. Tove Jansson
154. Muminek i tajemnica lata. Tove Jansson
155. Muminek i urodzinowy guzik. Tove Jansson
156. Muminek i wiosenna niespodzianka. Richard Dungworth, Tove Jansson
157. Muminek i złoty liść. Richard Dungworth, Tove Jansson
158. Należysz do drużyny. Bajki z magnesami. Strażak Sam. Wyd. Media Service Zawada
159. Nasza przyroda. Środowisko i jego ochrona. Akademia Eko wiedzy. Katarzyna Bardos
160. Niezwykła woda. Rola wody w przyrodzie. Akademia Eko wiedzy. Katarzyna Bardos, Adam Bardos
161. Nudzę się. Debbie Ridpath Ohi Michael Ian Black
162. O pszczole, która myślała, że to źle być pszczołą. Paulina Płatkowska
163. Opowiem ci mamo, co robią pociągi. Artur Nowicki, Marcin Brykczyński
164. Ośmiornica Zośka. Katarzyna Boni
165. Policjant poznajemy zawody. Lech Tkaczyk
166. Polska. Elementarz dla dzieci. Wyd. SBM
167. Rok na targu. Jola Richter-Magnuszewska
168. Rok na wsi. Magdalena Kozieł-Nowak
169. Rok w lesie. Emilia Dziubak
170. Rok w mieście. Katarzyna Bogucka
171. Rok w przedszkolu. Przemysław Liput
172. Słonik LIWONA. Rafał Wejner
173. Smutno mi. Debbie Ridpath Ohi Michael Ian Black
174. Sowa LIWONA. Rafał Wejner
175. Świat pszczół. Cristina Banfi Giulia De Amicis
176. Wielki Karol i mały Lolek. O Janie Pawle II. Czytam sobie. Poziom 1. Anna Czerwińska-Rydel
177. Wielkie porządki. Recykling i sprzątanie świata. Akademia Eko wiedzy. Krystyna Bardos
178. Wisła. Joanna Angiel
179. Woda. Akademia Mądrego dziecka. Przygody z nauką. Jack Guichard Cecile Jugla
180. Wszystko o emocjach. Brooks Felicity
181. AIM. Lena. Dlaczego jestem zazdrosna? Silvia Serreli
182. Prosiaczek przystojniaczek. Ach, te zwierzaki. Katarzyna Vanevska
183. Lwiątko książątko. Ach, te zwierzaki. Katarzyna Vanevska
184. Kto jest sam? Stina Wirsén
185. Czyja babcia? Stina Wirsén
186. Zmysły encyklopedia ciała człowieka. Wyd. Arystoteles
187. Encyklopedia obrazkowa. Wodny świat. Wyd. Wilga
188. Encyklopedia obrazkowa. Jedzenie. Wyd. Wilga
189. Jaki to owad? Atlas dla dzieci. Jacek Twardowski, Kamila Twardowska
190. Zwierzęta wokół nas. Encyklopedia dla dzieci. Wyd. Omnibus
191. Wielka księga dinozaurów. Federica Magrin
192. Encyklopedia kosmosu. Paweł Zalewski
193. Moja pierwsza encyklopedia zwierząt. Marta Kotecka
194. 321 superciekawych faktów, które trzeba poznać (…). Masters Mathilda
195. Elementarz Ważnych słów. Odwaga. Mortimer Helen
196. Julka i Janek. Czego nie lubi burza. Keller Kasia
197. Sposób na samotność. Adelman Hallee
198. Sposób na strach. Adelman Hallee
199. Tak bardzo czekam, żeby cię przytulić. McLaughlin Eoin, Dunbar Polly
200. Przestańcie się kłócić! Porozumienie bez przemocy objaśnione dzieciom. Pellissier Caroline, Aladjidi Virginie
201. Co robią uczucia? Oziewicz Tina
202. Jesteś ważny, Pinku! Urszula Młodnicka-Korna
203. Jesteś prawdziwym przyjacielem Pinku! Książka o relacjach z rówieśnikami dla dzieci i rodziców. Urszula Młodnicka , Agnieszka Waligóra
204. Encyklopedia. Kosmos świat bez tajemnic. Praca zbiorowa, wyd. Olesiejuk
205. Dinopedia. Najlepsza encyklopedia dinozaurów. „Dino” Don Lessem
206. Encyklopedia dla dzieci. Książka dla każdego.
207. Encyklopedia z folią. Księga ciała. Hannah Alice
208. Encyklopedia z folią. Księga drzew. Hannah Alice
209. Ilustrowana Encyklopedia dla Dzieci. Praca zbiorowa, wyd. Jedność
210. Kicia Kocia i Nunuś na nocniku. Anita Głowińska
211. Od 1 do 10 (wierszyki – rymowanki). Ola Cieślak
212. Kaktus dobry pies wer. dwujęzyczna. Gawryluk Barbara
213. O ptakach świata. Andrzej Kruszewicz
214. O oceanach. Radosław Żbikowski
215. O zwierzętach nad wodą. Michał Brodacki
216. O leśnych rodzinach. Wojciech Gil
217. O ssakach świata. Andrzej Kruszewicz

5 sposobów na lepszą odporność u dziecka.

1. Zdrowy talerz!
Zadbaj o dobrze zbilansowane posiłki dla swojej pociechy – dużo warzyw, nabiału, dobrego mięska, pełnoziarnistego pieczywka, owoców i wody! – takie posiłki dostarczą odpowiednich witamin i minerałów, a to poprawi kondycję młodego organizmu.
2.Ogranicz do minimum cukier, słodycze i słodkie napoje
Duże ilości cukru osłabiają organizm i mogą prowadzić do częstszych przeziębień; wystrzegaj się również wszelkich witamin na odporność w formie żelków, lizaków i cukierków bo tam główny składnik to CUKIER! I nie ma to nic wspólnego z budowaniem odporności.
3. Nie zmuszaj dziecka do jedzenia
Nie dokładaj mu dodatkowego stresu. Dołóż wszelkich starań, aby atmosfera podczas posiłków była przyjazna i aby jedzenie było przyjemnością.
4. Zachęcaj do aktywnego spędzania czasu wolnego
Najlepiej wspólnie całą rodziną. A ruch wyjdzie na zdrowie każdemu!
5. Zapewniaj dziecku odpowiednią ilość snu, aby organizm mógł się zregenerować po wyczerpujących emocjach całego dnia.

5 błędów (zachowań), które zniechęcają dzieci do jedzenia warzyw.

1.Brak urozmaicenia.
Każde warzywo można podać na kilka, a nawet kilkanaście sposobów. Więc, jeżeli dziecku nie zasmakowała marchewka gotowana, to nie oznacza, że już nigdy po nią nie sięgnie. Można dalej proponować w innych wersjach, np. potarta w surówce, pokrojona w plasterki lub słupki, jako pieczone frytki lub w ulubionych plackach. Pamiętaj, że czasem dzieci potrzebują kilkanaście podejść do jednego warzywa… więc warto uzbroić się w cierpliwość i podawać, podawać, podawać…

5 błędów (zachowań), które zniechęcają dziecko do jedzenia warzyw.– czytaj dalej

Sztuka pocieszania

Dodawanie dzieciom otuchy jest tak samo podstawowym elementem rodzicielstwa jak zapewnianie jedzenie; dziecko potrzebuje obu tych rzeczy do prawidłowego rozwoju. Pocieszanie jest sprawą naturalną, instynktowną- szybkie przytulenie, muśnięcie wargami, otarcie łez zwykle wystarcza, żeby maluch, który się właśnie potknął, podreptał szczęśliwy dalej. Ale czasem „podmuchać” nie wystarczy. Potrzeba więcej wysiłku i czasu, żeby pocieszyć dziecko, zwłaszcza gdy rośnie i jego natura staje się bardziej złożona.

Sztuka pocieszania– czytaj więcej

Grafomotoryka

Grafomotoryka to umiejętność rysowania i pisania. Wymaga ona zdolności naśladowania ruchów, wykonywania ruchów sekwencyjnych i precyzyjnych (lewa półkula mózgu), koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej oraz sprawności manualnej. Sprawność rączek dziecka ma olbrzymi wpływ na poziom graficzny jego prac. Wszelkie ćwiczenia graficzne poprawiają poziom pisma i rysunków.

Grafomotoryka– czytaj więcej

Lewa czy prawa rączka?

Leworęczność u dziecka nie jest niczym złym i nie wymaga leczenia czy interwencji. Leworęczność u dziecka wynika z silniejszego rozwoju prawej półkuli mózgu, co objawia się nie tylko częstszym używaniem lewej rączki, lecz także lepszym i sprawniejszym funkcjonowaniem całej lewej strony ciała. Jeśli dziecko stanowczo upiera się przy lewej rączce, należy zostawić mu prawo wyboru i zadbać jedynie o to, by trzymało przedmioty prawidłowo w rączce lewej. Owszem dziecku leworęcznemu może być trudniej, gdyż wiele przedmiotów stworzono z myślą o osobach praworęcznych. Wiemy natomiast, że przestawianie dziecka „na siłę” na rączkę prawą może doprowadzić do przeciążenia jednej z półkul, czego skutkiem mogą być zaburzenia mowy, koncentracji, pamięci, trudności w czytaniu, pisaniu, a nawet nerwica.

Oko, rączki i paluszki.

Dziecko, które nie ma problemów z dużą motoryką, raczej bardzo dobrze poradzi sobie z motoryką małą. Mała motoryka to sprawność ruchowa dziecięcej dłoni i paluszków. Bardzo ważna przy manipulowaniu, budowaniu, kolorowaniu, malowaniu, a w końcu przy pisaniu. Jeśli ktoś uważa, że dziecko po prostu siada, bierze ołówek do rączki i… pisze lub za pierwszym razem chwyta nożyczki i… wycina – jest w dużym błędzie. Rysowanie szlaczków i pisanie powinno być poprzedzone długim okresem przygotowania rączki do pisania właśnie. Małą motorykę z powodzeniem można ćwiczyć z przedszkolakiem w domu i to w każdej niemal chwili, przy wykonywaniu codziennych czynności.

Oko, rączki i paluszki – czytaj więcej

Od biegania do pisania.

Zanim dziecko zacznie pisać, musi zdobyć naprawdę wiele umiejętności. Ważna jest koordynacja całego ciała, precyzja ruchów oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Żeby umiejętność pisania przebiegała poprawnie, dobrze i harmonijnie rozwijać musi się motoryka duża.

Od biegania do pisania– czytaj więcej

Kreatywne zabawy

Nie od dziś wiadomo, że w przypadku małych dzieci najlepiej jest łączyć zabawę z nauką
i rozwojem. U dzieci w wieku przedszkolnym zadbać należy o wielowymiarową stymulację jego rozwoju, a w szczególności o rozwój motoryczny. Posłużyć mogą temu kreatywne zabawy, jak również oryginalne gry i zabawy dostępne obecnie na rynku. Rodzice maluchów powinni też zaopatrzyć się w materiały plastyczne, choćby te najbardziej podstawowe.

Kreatywne zabawy– czytaj więcej

Apel Twojego Dziecka

1. Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię proszę. Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę.
2. Nie obawiaj się postępować wobec mnie zdecydowanie. Daje mi to poczucie bezpieczeństwa.
3. Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków. Ufam, że Ty pomożesz mi się z nimi uporać.

Apel Twojego Dziecka – czytaj więcej

10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW

1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI
Jedną z najlepszych rzeczy, jaką ojciec może zrobić dla swoich dzieci, to okazywać szacunek dla ich mamy. One nasiąkają atmosferą więzi, jaka jest między rodzicami. Jeśli jest pełna szacunku, będzie najlepszym środowiskiem wzrostu i prawidłowego rozwoju dzieci.

10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW – czytaj więcej

Moje dziecko jest uparte

Uparte dziecko zwykle cechuje bardzo silne poczucie niezależności. Z jednej strony jest to zjawisko bardzo pozytywne, ponieważ osoby niezależne są zwykle stanowcze, pewne siebie, zdecydowane i wytrwałe. Z drugiej – niezależności towarzyszy zwykle nieustępliwość, kłótliwość i buntowniczość.

Moje dziecko jest uparte – czytaj więcej

Mamo, Tato poczytaj mi książeczkę!

Jeśli chcemy żyć w kraju mądrych, uczciwych i kulturalnych ludzi, zadbajmy o to, by codzienne, głośne czytanie stało się priorytetem w Waszym domu.

Mamo, Tato poczytaj mi książeczkę – czytaj więcej

Dziecko w kościele – 7 wskazówek dla rodzica

Dziecko przychodzi do miejsca, którego nie zna i nie rozumie. Dlaczego mama go ucisza? Dlaczego tata nie pozwala mu biegać? Dlaczego tam na ołtarzu pali się światełko? Po co świece i kwiaty? Dziecko przychodzi do miejsca, które jest mu obce. Naturalne jest, że chce je badać. Jak więc sprawić, by dziecko w kościele zachowywało powagę miejsca – pozostając dzieckiem?

Dziecko w kościele – czytaj więcej

Katolickie wychowanie dzieci – Jacek Pulikowski

Gdy chcemy coś sensownie powiedzieć o jakimkolwiek ludzkim działaniu, przede wszystkim powinniśmy postawić pytanie o cel tegoż działania. W przeciwnym razie możemy błąkać się po obrzeżach tematu, nigdy nie dochodząc do sedna sprawy…

Katolickie wychowanie dzieci – czytaj więcej

Po katolicku wychować – Ks. Piotr Gąsior

Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Czym jednak jest owo katolickie wychowanie dzieci? Czy nie jest czasem tak, że odpowiadamy „chcemy”, ale nie wiemy jak?

Po katolicku wychować – czytaj więcej

O pojęciu wychowania – Kazimierz Twardowski

Muszę się przede wszystkim usprawiedliwić z wyboru tematu dzisiejszego odczytu. Mówić zawodowym wychowawcom o pojęciu wychowania, wydaje się rzeczą trochę nie na miejscu. Wszak temat to stary jak świat, w straszny już sposób oklepany, aż do znudzenia w podręcznikach, czasopismach, rozprawach, encyklopediach, w odczytach, na konferencjach itd. powtarzany – po cóż więc przychodzić z nim przed to świetne zebranie, które przecież ma prawo spodziewać się, że zjechawszy do stolicy kraju, do jednego z najbujniejszym życiem tętniących ognisk kultury polskiej, usłyszy coś nowego, coś bardziej współczesnego, coś bardziej modern, od rozważań na temat tak stary!

O pojęciu wychowania – czytaj więcej

Rozwój psychiczny młodzieży – Mieczysław Kreutz

Faza dzieciństwa i młodości, przemiany psychiczne i fizyczne, pierwsze przygody i przeżycia to są tematy, którymi każdy dorosły człowiek chętnie się zajmuje, przy każdej sposobności wspomina i zastanawia się nad nimi z tym większą przyjemnością, im więcej lat, zawodów i trosk go od tych najpiękniejszych i najszczęśliwszych okresów życia przedziela. Nic też dziwnego, że i uczeni fizjologowie i psychologowie ze szczególną satysfakcją zajmują się naukowym badaniem tych właśnie okresów życia człowieka w przeciwieństwie np. do okresu starości, któremu stosunkowo niewiele tylko badań poświęcono.

Rozwój psychiczny młodzieży – czytaj więcej

LIST DO DZIECI TRA POCHI GIORNO OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ROKU RODZINY

Drogie dzieci! Jezus przychodzi na świat

Za kilka dni będziemy obchodzić Boże Narodzenie, Święto tak bardzo radośnie przeżywane przez wszystkie dzieci w każdej rodzinie, a w tym roku jeszcze bardziej, gdyż jest to Rok Rodziny. Zanim ten rok się skończy, pragnę zwrócić się do was, dzieci całego świata, aby dzielić z wami radość płynącą z tego bogatego w treść wydarzenia.

List do dzieci Jana Pawła II – czytaj więcej