„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera”. św. Jan Paweł II

Przy parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku powstało Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. św. Jana Pawła II, w miejscu uświęconym Jego obecnością. Teren, na którym została utworzona nasza parafia i na którym znajduje się przedszkole jest bardzo wyjątkowy. To w tym miejscu bowiem swoją stopę postawił 8 czerwca 1999 roku nasz najukochańszy Ojciec Święty Jan Paweł II. Parafia, pod Jego wezwaniem została utworzona jako wotum wdzięczności za papieską wizytę w diecezji ełckiej. Powstające przedszkole będzie żywym pomnikiem przypominającym życie i nauczanie papieża św. Jana Pawła II.

Nazwa Przedszkola „U Lolka” nawiązuje do dzieciństwa Patrona, które spędził w Wadowicach. To mama Karola Wojtyły nazywała syna Lolkiem, który jako dziecko był zawsze pogodny, bezpośredni, koleżeński, dobry. Chcemy, aby powierzone nam dzieci od najmłodszych lat wzrastały w łasce u Boga i ludzi. Pierwsze w Ełku Katolickie Przedszkole „U Lolka” to bezpieczne i radosne przedszkole, do którego dzieci przychodzą chętnie i z uśmiechem. Przedszkole jest miejscem propagowania i wcielania w życie nauczania św. Jana Pawła II.

Przedszkole Katolickie „U Lolka” rozpoczęło swoją działalność 1 września 2015 r. Dyrektorem katolickiego przedszkola jest ks. dr Tadeusz Białous. Za główny cel cel placówki uważamy: propagowanie wartości chrześcijańskich, prorodzinnych i patriotycznych. Przedszkole umożliwi dzieciom osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Powołaliśmy przedszkole z myślą o rodzinach, które chcą by ich dzieci były wychowywane w duchu katolickim, by były uczone miłości do Boga i Ojczyzny, szacunku do bliźniego, do wszystkiego, co piękne, mądre i szlachetne.

W naszym przedszkolu wychowujemy dzieci w duchu wartości i zasad katolickich, zgodnie z nauką Kościoła oraz personalistyczną myślą pedagogiczną świętego Jana Pawła II. Katolickie Przedszkole „U Lolka” – obok realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego będzie wpajać umiłowanie najwyższych wartości, takich jak: Bóg, Ojczyzna. Od najmłodszych lat uczymy historii Rzeczypospolitej poprzez wiersze, legendy, opowiadania, dobre filmy. Dzieci poznają najpiękniejszą poezję, tradycje i kulturę narodową. Cykliczne odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi w charakterze autorytetów.

Wykwalifikowana i starannie dobrana kadra pedagogiczna dba o rodzinną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Działania wychowawcze zmierzają do kształtowania człowieka prawego i uczciwego, szanującego siebie i innych, dla którego najwyższą wartością będzie zawsze: Bóg, Honor, Ojczyzna. Katolickie przedszkole „U Lolka” jest dla dzieci radosnym, bezpiecznym, pełnym miłości drugim domem. Serdecznie zapraszamy Wasze pociechy do naszego przedszkola.

O nas