Galeria

Narodowe Czytanie powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

Serdecznie dziękujemy Panu Marianowi Podleckiemu za czytanie powieści i trafne wyjaśnienie czytanych fragmentów.