Galeria

Spotkanie z ratownikami medycznymi. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.