Rok przedszkolny 2017/ 2018 – rozpoczęty.

Rok przedszkolny 2017/ 2018 – rozpoczęty.

Nowy rok przedszkolny rozpoczęliśmy od spotkania organizacyjnego z rodzicami, które odbyło się 30 sierpnia 2017 roku.

Wszystkich zebranych Rodziców, nauczycieli i pracowników katolickiego przedszkola uroczyście przywitał Ksiądz Dyrektor Tadeusz Białous. Kapłan w krótkich słowach podziękował rodzicom za zaufanie, jakim obdarzyli nasze katolickie przedszkole posyłając swoje pociechy. Podkreślił troskę przedszkola o wszechstronny rozwój dziecka i że każde z nich w naszym przedszkolu jest traktowane indywidualnie.  Przekazał zebranym istotne informacje dotyczące nowego roku przedszkolnego. Od września w naszym przedszkolu będą przygotowywane śniadania oraz podwieczorki. Natomiast od października planujemy uruchomić własną kuchnię i na miejscu przyrządzać obiady.

Po wystąpieniu przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej postanowiono, że ubezpieczenie dziecka w tym roku szkolnym będzie wynosiło 40 zł. lub 55 zł. Decyzja należy do rodzica. Ksiądz poinformował rodziców uczniów kl. „0”, że wychowankowie, w ramach promocji, otrzymują książki za darmo. Wszyscy wychowankowie naszego przedszkola będą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach języka angielskiego, które będzie prowadziła P. Małgorzata Przemielewska.

Następnie Ksiądz Dyrektor przedstawił kadrę nauczycieli przedszkola. Najmłodsza grupa, która powiększyła grono naszej placówki w tym roku:

  • „Słoneczka” – wychowawczynie: Dorota Mocarska i Anna Kulik, asystent – P. Martyna Wojewnik.
  • Grupa „Pszczółki” – wychowawczynie: Kamila Dzierżyk i Sylwia Czarniecka, asystent – P. Małgorzata Modzelewska.
  • „Aniołki” – wychowawczynie: Edyta Wielgat i Joanna Jabłonowska, asystent – P. Agnieszka Mierzejewska.
  • „Iskierki” – wychowawca: Dorota Lagiera, asystent – Agnieszka Bondziul.
  • „Koniczynki” – wychowawca: Joanna Sadurska, asystent – P. Małgorzata Sypytkowska.

Zajęcia dodatkowe –  język niemiecki: Dorota Mocarska; religia: siostra Tabita ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia; zajęcia z kucykiem: p. Kasia Dziurdzikowska; zajęcia muzyczno – rytmiczne: Elżbieta Sobolewska; gimnastyka korekcyjna: Katarzyna Gutowska; logopeda: Michalina Janczak; Mała akademia tańca: p. Emilia; piłka nożna: Łukasz Skierczyński; eksperymenty: Jerzy Romanowski; glottodydaktyka: Katarzyna Żywno; Judo: p. Małgorzata Skierczyńska; terapia pedagogiczna: Dorota Lagiera. We współpracy z LogoAudio Prywatne Poradnie Specjalistyczne wraz z nowym rokiem szkolnym, rozpoczynamy także zajęcia dla dzieci z Języka Migowego.

W dalszej części spotkania głos zabrały Panie wicedyrektor: Dorota Lagiera i Małgorzata Waszkiewicz, które przekazały rodzicom ważne kwestie dotyczące zajęć dydaktycznych, dodatkowych oraz informacje, co do codziennego pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzice zostali poinformowani o przerwie wakacyjnej – od 30 lipca 2018 r. – do 10 sierpnia 2018 r. oraz o zamkniętym  przedszkolu w Wielki Piątek – 30 marca 2018 r.

Na zakończenie Ksiądz Dyrektor zaprosił wszystkich rodziców z dziećmi na Mszę Świętą na rozpoczęcie nowego roku przedszkolnego, która odbędzie się 17 września o godz. 1000 . Następnie pobłogosławił wszystkim zebranym, życząc błogosławionego oraz owocnego – nowego roku  przedszkolnego. Zebranie zakończono wspólną modlitwą.

Następnie rodzice udali się na spotkanie z nauczycielami w grupach swoich pociech. Przywitanie wszystkich przedszkolaków nastąpiło 1 września. Tego dnia w każdej grupie odbyły się gry i zabawy integracyjne. Panie przygotowały świetne zajęcia, które pozwoliły dzieciom wejść w świat przedszkola. Każdy przedszkolak wrócił do domu uśmiechnięty.

Na pewno z taką radością będzie wracał do naszego przedszkola codziennie.

K. Dzierżyk

Zdjęcia z rozpoczęcia w naszej galerii – zapraszamy.