Aktualności

Uroczystość nadania sztandaru

Dnia 11 września 2022 r. (niedziela) odbyła się uroczystość nadania sztandaru Katolickiemu Przedszkolu „U Lolka” im. św. Jana Pawła II w Ełku. To kolejny bardzo ważny w krok w tworzeniu tożsamości i tradycji naszej placówki.
Uroczystości nadania sztandaru rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Jana Pawła II w Ełku. W mszy świętej wzięli udział wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci, rodzice oraz zaproszeni goście. W kazaniu ks. proboszcz nawiązał do symboliki najważniejszych wartości posiadania sztandaru, idei patrona przedszkola i jego znaczenia dla kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia.
Podniosły i bardzo wzruszający był moment przekazania przez tegorocznych absolwentów przedszkola sztandaru na ręce wicedyrektor p. Doroty Lagiery, która najpierw dokonała prezentacji sztandaru, a następnie przekazała go przedszkolnemu pocztowi sztandarowemu. Sztandar został poświęcony przez ks. dr Tadeusza Białousa.Na sztandarze zawarte zostały: logo przedszkola z wizerunkiem św. Jana Pawła II -naszego patrona oraz papieskie zawołanie: „Totus Tuus”. Sztandar został wykonany przez mamę naszej wychowanki.
Uroczystość nadania sztandaru Katolickiemu Przedszkolu „U Lolka była dla nas wszystkich niezwykłym, przełomowym wydarzeniem. Posiadanie sztandaru jest wielkim zaszczytem. Wszyscy, którzy się z nim stykają, czują pewną podniosłość i zbliżają się do tego wszystkiego, co nazywamy naszą tożsamością. Odtąd poczet sztandarowy będzie z dumą prezentował ten symbol podczas ważnych uroczystości w przedszkolu i poza nim.